| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/123/11 Rady Gminy Świerklaniec

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/92/11 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 26 października 2011 r. w sprawie Statutu Gminy Świerklaniec

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 3 ust. 1, art. 5 ust. 3, art. 11b ust. 3, art. 18a ust. 5, art. 22 i art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) po zaopiniowaniu przez Komisję doraźną do spraw opracowania propozycji zmian w Statucie Gminy Świerklaniec i statutach sołectw, Rada Gminy Świerklaniec uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w Statucie Gminy Świerklaniec stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XV/92/11 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 26 października 2011 r. w sprawie Statutu Gminy Świerklaniec, polegających na zmianie treści § 5 ust. 1 lit. a i § 29 ust. 1, które otrzymują brzmienie: „§ 5. 1. a) inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej w tym sołectwa mogą być mieszkańcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować, albo rada gminy. Inicjator składa podpisany wniosek zawierający w szczególności nazwę jednostki pomocniczej oraz wskazanie jej granic i uzasadnienie zmian. Mieszkańcy, o których mowa podpisują wniosek w liczbie 150 osób.” „§ 29. 1. Zastępca Wójta przejmuje wykonywanie zadań i kompetencji określonych w § 28 w przypadku uzyskania upoważnienia od Wójta.”

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w drodze obwieszczeń na terenie gminy, na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy oraz na stronie informacyjnej Biuletynu Informacji Publicznej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Cyl

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »