| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/123/11 Rady Gminy Świerklaniec

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/92/11 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 26 października 2011 r. w sprawie Statutu Gminy Świerklaniec

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 3 ust. 1, art. 5 ust. 3, art. 11b ust. 3, art. 18a ust. 5, art. 22 i art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) po zaopiniowaniu przez Komisję doraźną do spraw opracowania propozycji zmian w Statucie Gminy Świerklaniec i statutach sołectw, Rada Gminy Świerklaniec uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w Statucie Gminy Świerklaniec stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XV/92/11 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 26 października 2011 r. w sprawie Statutu Gminy Świerklaniec, polegających na zmianie treści § 5 ust. 1 lit. a i § 29 ust. 1, które otrzymują brzmienie: „§ 5. 1. a) inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej w tym sołectwa mogą być mieszkańcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować, albo rada gminy. Inicjator składa podpisany wniosek zawierający w szczególności nazwę jednostki pomocniczej oraz wskazanie jej granic i uzasadnienie zmian. Mieszkańcy, o których mowa podpisują wniosek w liczbie 150 osób.” „§ 29. 1. Zastępca Wójta przejmuje wykonywanie zadań i kompetencji określonych w § 28 w przypadku uzyskania upoważnienia od Wójta.”

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w drodze obwieszczeń na terenie gminy, na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy oraz na stronie informacyjnej Biuletynu Informacji Publicznej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Cyl

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych

Doradztwo podatkowe, rachunkowość, audyt, obsługa i pomoc w trakcie postępowań z organami podatkowymi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »