| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/111/11 Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 26 października 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/257/05 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art.42 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, o których mowa w art.42 ust.6 Karty Nauczyciela


w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVIII/257/05 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art.42 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, o których mowa w art.42 ust.6 Karty Nauczyciela.

Na podstawie art. 42 ust.6 i 7 pkt.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm./ oraz art.18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Wilamowicach uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XXVIII/257/05 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela, nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, o których mowa w art.42 ust.6 Karty Nauczyciela, zmienionej Uchwałą Nr XVI/150/08 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XXVIII/257/05 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art.42 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, o których mowa w art.42 ust.6 Karty Nauczyciela, dotychczasowy §4 otrzymuje następujące, nowe brzmienie: „ §4 Nauczycielom, o których mowa w art.42 ust.6 Karty Nauczyciela obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć określonych w art.42 ust.3 według następujących zasad:

1) Dyrektorom przedszkoli w zależności od ilości oddziałów i tak:

a) do 5 oddziałów - 7 godzin

b) powyżej 5 oddziałów - 6 godzin

2) Dyrektorom szkół wszystkich typów w zależności od ilości oddziałów i tak:

a) do 4 oddziałów - 10 godzin

b) od 5 - 6 oddziałów - 8 godzin

c) od 7 - 8 oddziałów - 6 godzin

d) od 9 -15 oddziałów - 5 godzin

e) powyżej 15 oddziałów - 3 godziny

3) Dyrektorom przedszkoli lub dyrektorom szkół wszystkich typów, którym Burmistrz Wilamowic powierzył nieodpłatne pełnienie funkcji kierownika projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego a realizowanego w placówkach oświatowych na terenie Gminy Wilamowice obniża się – na czas trwania danego projektu – tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć do 2 godzin.”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wilamowice i w miejscach publicznych na terenie Gminy Wilamowice.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Stanisław Nycz

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Krzysztofik

Dyrektor zarządzający 2Sisters PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »