| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/111/11 Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 26 października 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/257/05 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art.42 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, o których mowa w art.42 ust.6 Karty Nauczyciela


w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVIII/257/05 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art.42 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, o których mowa w art.42 ust.6 Karty Nauczyciela.

Na podstawie art. 42 ust.6 i 7 pkt.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm./ oraz art.18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Wilamowicach uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XXVIII/257/05 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela, nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, o których mowa w art.42 ust.6 Karty Nauczyciela, zmienionej Uchwałą Nr XVI/150/08 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XXVIII/257/05 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art.42 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, o których mowa w art.42 ust.6 Karty Nauczyciela, dotychczasowy §4 otrzymuje następujące, nowe brzmienie: „ §4 Nauczycielom, o których mowa w art.42 ust.6 Karty Nauczyciela obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć określonych w art.42 ust.3 według następujących zasad:

1) Dyrektorom przedszkoli w zależności od ilości oddziałów i tak:

a) do 5 oddziałów - 7 godzin

b) powyżej 5 oddziałów - 6 godzin

2) Dyrektorom szkół wszystkich typów w zależności od ilości oddziałów i tak:

a) do 4 oddziałów - 10 godzin

b) od 5 - 6 oddziałów - 8 godzin

c) od 7 - 8 oddziałów - 6 godzin

d) od 9 -15 oddziałów - 5 godzin

e) powyżej 15 oddziałów - 3 godziny

3) Dyrektorom przedszkoli lub dyrektorom szkół wszystkich typów, którym Burmistrz Wilamowic powierzył nieodpłatne pełnienie funkcji kierownika projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego a realizowanego w placówkach oświatowych na terenie Gminy Wilamowice obniża się – na czas trwania danego projektu – tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć do 2 godzin.”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wilamowice i w miejscach publicznych na terenie Gminy Wilamowice.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Stanisław Nycz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ceret Grzywaczewska

Kancelaria Radców Prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »