| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 427/11 Wojewody Śląskiego

z dnia 19 grudnia 2011r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kaletach w okręgu wyborczym nr 4

Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 172) i art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889), w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Kaletach Nr 100/XII/2011 z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Kazimierza Jelonka, zarządza się, co następuje:

§ 1. W związku z wygaśnięciem mandatu radnego zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Kaletach w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 4 .

§ 2. W okręgu, o którym mowa w § 1, będzie wybierany 1 radny.

§ 3. Wybory zostaną przeprowadzone w dniu 26 lutego 2012 r.

§ 4. Czynności wyborcze będą realizowane zgodnie z Kalendarzem wyborczym, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wojewoda Śląski


Zygmunt Łukaszczyk


Załącznik do Zarządzenia Nr 427/11
Wojewody Śląskiego
z dnia 19 grudnia 2011 r.

KALENDARZ WYBORCZY do wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kaletach

Termin wykonania czynności wyborczej

Treść czynności

do 24 grudnia 2011 r.

- podanie do publicznej wiadomości i ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego zarządzenia Wojewody Śląskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kaletach w okręgu wyborczym nr 4

do 7 stycznia 2012 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Burmistrza Miasta Kalety , informacji o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kaletach dla wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej

- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Katowicach o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydata na radnego do Rady Miejskiej w okręgu wyborczym nr 4

do 9 stycznia 2012 r.

- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Katowicach kandydatów na członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Kaletach

do 12 stycznia 2012 r.

- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Katowicach Miejskiej Komisji Wyborczej w Kaletach

do 27 stycznia 2012 r. do godz. 2400

- zgłaszanie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kaletach list kandydatów na radnego wybieranego w okręgu wyborczym

do 3 lutego 2012 r.

- zgłaszanie Burmistrzowi Miasta Kalety kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej

do 5 lutego 2012 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Burmistrza Miasta Kalety informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej

- przyznanie przez Miejską Komisję Wyborczą w Kaletach numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnego

do 11 lutego 2012 r.

- rozplakatowanie obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Kaletach o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego, zawierającego numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi

do 12 lutego 2012 r.

- powołanie przez Miejską Komisję Wyborczą w Kaletach Obwodowej Komisji Wyborczej

- sporządzenie spisu wyborców w Urzędzie Miasta Kalety

do 16 lutego 2012 r.

- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

24 lutego 2012 r. o godz. 2400

- zakończenie kampanii wyborczej

25 lutego 2012 r.

- przekazanie Przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej spisu wyborców

26 lutego 2012 r. godz. 800- 2200

- głosowanie

Uwaga: Na podstawie art. 205 ust. 2 Ordynacji wyborczej, jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w ustawie przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Kołodziejczyk

Adwokat, ekspert w zakresie sądowego postępowania cywilnego i karnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »