| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 428/11 Wojewody Śląskiego

z dnia 19 grudnia 2011r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pawłowice w okręgu wyborczym nr 2

Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 172) i art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889), w związku z uchwałą Rady Gminy Pawłowice Nr XII/147/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnej Gminy Pawłowice Danuty Lenik zarządza się, co następuje:

§ 1. W związku z wygaśnięciem mandatu radnego zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające do Rady Gminy Pawłowice w pięciomandatowym okręgu wyborczym nr 2.

§ 2. W okręgu, o którym mowa w § 1, będzie wybierany 1 radny.

§ 3. Wybory zostaną przeprowadzone w dniu 26 lutego 2012 r.

§ 4. Czynności wyborcze będą realizowane zgodnie z Kalendarzem wyborczym, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

WOJEWODA ŚLĄSKI


Zygmunt Łukaszczyk


Załącznik do Zarządzenia Nr 428/11
Wojewody Śląskiego
z dnia 19 grudnia 2011 r.

KALENDARZ WYBORCZY

do wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pawłowice

w okręgu wyborczym nr 2

Termin
wykonania czynności wyborczej

Treść czynności

1

2

do 28 grudnia 2011 r.

- podanie do publicznej wiadomości i ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego zarządzenia Wojewody Śląskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pawłowice w okręgu wyborczym nr 2

do 7 stycznia 2012 r.

-podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wójta Gminy Pawłowice, informacji o okręgu wyborczym nr 2, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Pawłowicach dla wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pawłowice,
- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydata na radnego do Rady Gminy Pawłowice w okręgu wyborczym nr 2

do 9 stycznia 2012 r.

- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Bielsku-Białej kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Pawłowicach

do 12 stycznia 2012 r.

- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej Gminnej Komisji Wyborczej w Pawłowicach

do 27 stycznia 2012 r.
do godz. 2400

- zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Pawłowicach list kandydatów na radnego wybieranego w okręgu wyborczym nr 2, w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pawłowice

do 3 lutego 2012 r.

- zgłaszanie kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Pawłowicach i Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Pawłowicach oraz Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 w Pniówku

do 5 lutego 2012 r.

- przyznanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Pawłowicach numerów list dla komitetów wyborczych, które zarejestrowały listę kandydatów w okręgu wyborczym nr 2,
-podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wójta Gminy Pawłowice, informacji o numerze i granicach obwodu głosowania nr 4, nr 5 i nr 6 oraz o wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Pawłowicach i Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Pawłowicach oraz Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 w Pniówku

do 11 lutego 2012 r.

-rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Pawłowicach o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego, zawierających numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi

do 12 lutego 2012 r.

-powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Pawłowicach Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Pawłowicach i Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Pawłowicach oraz Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 w Pniówku,
- sporządzenie spisu wyborców w Urzędzie Gminy Pawłowice

do 16 lutego 2012 r.

- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

do 21 lutego 2012 r.

-składanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych, z obwodu głosowania nr 4 i nr 6, o dopisanie ich do spisu wyborców w obwodzie głosowania nr 5

24 lutego 2012 r.
o godz. 2400

- zakończenie kampanii wyborczej

25 lutego 2012 r.

- przekazanie Przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Pawłowicach i Przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Pawłowicach oraz Przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 w Pniówku spisu wyborców

26 lutego 2012 r.
godz. 800 - 2200

- głosowanie

Uwaga: Na podstawie art. 205 ust. 2 Ordynacji wyborczej, jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w ustawie przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Wicha-Gajek

Koordynator ds. Marketingu i PR Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUp"

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »