| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 429/11 Wojewody Śląskiego

z dnia 19 grudnia 2011r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Radlinie w okręgu wyborczym nr 4

Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 172) i art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889), w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Radlinie Nr BRM.0007.00079.2011 z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego zarządza się, co następuje:

§ 1. W związku z wygaśnięciem mandatu radnego zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Radlinie w pięciomandatowym okręgu wyborczym nr 4.

§ 2. W okręgu, o którym mowa w § 1, będzie wybierany 1 radny.

§ 3. Wybory zostaną przeprowadzone w dniu 26 lutego 2012 r.

§ 4. Czynności wyborcze będą realizowane zgodnie z Kalendarzem wyborczym, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

WOJEWODA ŚLĄSKI


Zygmunt Łukaszczyk


Załącznik do Zarządzenia Nr 429/11
Wojewody Śląskiego
z dnia 19 grudnia 2011 r.

KALENDARZ WYBORCZY

do wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Radlinie

w okręgu wyborczym nr 4

Termin
wykonania czynności wyborczej

Treść czynności

1

2

do 28 grudnia 2011 r.

- podanie do publicznej wiadomości i ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego zarządzenia Wojewody Śląskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Radlinie w okręgu wyborczym nr 4

do 7 stycznia 2012 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Burmistrza Radlina, informacji o okręgu wyborczym nr 4, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Radlinie dla wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Radlinie,
- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydata na radnego do Rady Miejskiej w Radlinie w okręgu wyborczym nr 4

do 9 stycznia 2012 r.

- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Bielsku-Białej kandydatów na członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Radlinie

do 12 stycznia 2012 r.

- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej Miejskiej Komisji Wyborczej w Radlinie

do 27 stycznia 2012 r.
do godz. 2400

- zgłaszanie Miejskiej Komisji Wyborczej w Radlinie list kandydatów na radnego wybieranego w okręgu wyborczym nr 4, w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Radlinie

do 3 lutego 2012 r.

- zgłaszanie kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 w Radlinie i Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7 w Radlinie

do 5 lutego 2012 r.

- przyznanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Radlinie numerów list dla komitetów wyborczych, które zarejestrowały listę kandydatów w okręgu wyborczym nr 4,
- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Burmistrza Radlina, informacji o numerze i granicach obwodu głosowania nr 6 i nr 7 oraz o wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 w Radlinie i Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7 w Radlinie

do 11 lutego 2012 r.

- rozplakatowanie obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Radlinie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego, zawierających numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi

do 12 lutego 2012 r.

- powołanie przez Miejską Komisję Wyborczą w Radlinie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 w Radlinie i Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7 w Radlinie,
- sporządzenie spisu wyborców w Urzędzie Miasta Radlin

do 16 lutego 2012 r.

- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

do 21 lutego 2012 r.

- składanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych, z obwodu głosowania nr 7, o dopisanie ich do spisu wyborców w obwodzie głosowania nr 6

24 lutego 2012 r.
o godz. 2400

- zakończenie kampanii wyborczej

25 lutego 2012 r.

- przekazanie Przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 w Radlinie i Przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7 w Radlinie spisu wyborców

26 lutego 2012 r.
godz. 800 - 2200

- głosowanie

Uwaga: Na podstawie art. 205 ust. 2 Ordynacji wyborczej, jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w ustawie przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Nazim

Interim manager, ekonomista, bankowiec, finansista, księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »