| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/147/11 Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie zmiany uchwały nr II/13/10 Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie określenia na rok 2011 wysokości stawek podatku od nieruchomości, uchwały nr III/24/02 Rady Miejskiej w Cieszynie w sprawie określenia wzoru formularza DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - DN - 1 od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz uchwały nr XLIV/434/05 Rady Miejskiej w Cieszynie w sprawie określenia wzoru formularza INFORMACJI W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO dla osób fizycznych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), art. 5 ust. 1, 2 i ust. 4 oraz art. 6 ust. 13 w związku z ust. 6 i 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm. ) RADA MIEJSKA CIESZYNA u c h w a l a, co następuje :

§ 1. Brak treści

1. W uchwale nr II/13/10 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 13 grudnia 2010 w sprawie określenia na rok 2011 wysokości stawek podatku od nieruchomości wprowadzić następujące zmiany :

1) § 1 ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie :

„ 5. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,11 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,”

2. W załączniku do uchwały nr III/24/02 Rady Miejskiej w Cieszynie z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzoru formularza DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – DN – 1 od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe wprowadzić następujące zmiany :

1) Część D.2 pkt 4 otrzymuje brzmienie :

„ związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń ”

3. W załączniku do uchwały nr XLIV/434/05 Rady Miejskiej w Cieszynie z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzoru formularza INFORMACJI W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO dla osób fizycznych,wprowadzić następujące zmiany :

1) Część D.2 pkt 4 otrzymuje brzmienie :

„ związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń ”

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2011 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna


mgr Bolesław Zemła

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jan Bijas

Dyrektor Generalny Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »