| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/147/11 Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie zmiany uchwały nr II/13/10 Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie określenia na rok 2011 wysokości stawek podatku od nieruchomości, uchwały nr III/24/02 Rady Miejskiej w Cieszynie w sprawie określenia wzoru formularza DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - DN - 1 od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz uchwały nr XLIV/434/05 Rady Miejskiej w Cieszynie w sprawie określenia wzoru formularza INFORMACJI W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO dla osób fizycznych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), art. 5 ust. 1, 2 i ust. 4 oraz art. 6 ust. 13 w związku z ust. 6 i 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm. ) RADA MIEJSKA CIESZYNA u c h w a l a, co następuje :

§ 1. Brak treści

1. W uchwale nr II/13/10 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 13 grudnia 2010 w sprawie określenia na rok 2011 wysokości stawek podatku od nieruchomości wprowadzić następujące zmiany :

1) § 1 ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie :

„ 5. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,11 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,”

2. W załączniku do uchwały nr III/24/02 Rady Miejskiej w Cieszynie z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzoru formularza DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – DN – 1 od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe wprowadzić następujące zmiany :

1) Część D.2 pkt 4 otrzymuje brzmienie :

„ związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń ”

3. W załączniku do uchwały nr XLIV/434/05 Rady Miejskiej w Cieszynie z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzoru formularza INFORMACJI W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO dla osób fizycznych,wprowadzić następujące zmiany :

1) Część D.2 pkt 4 otrzymuje brzmienie :

„ związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń ”

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2011 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna


mgr Bolesław Zemła

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dr n.prawnych Roman Ziembiński

Od ponad 20 lat doradza i asystuje w prowadzeniu postępowań upadłościowych i naprawczych oraz przejmuje tymczasowy zarząd kryzysowy w wielu firmach krajowych i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »