| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/99/11 Rady Miasta Lędziny

z dnia 27 października 2011r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Lędziny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 6 ust.2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późniejszymi zmianami) po przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Rada Miasta uchwala:

§ 1. Górne stawki opłat w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych:

1) Jednokrotny odbiór odpadów komunalnych nie segregowalnych (zmieszanych) od właścicieli nieruchomości:

a) pojemnik 110 l i 120 l - 19,00 netto + podatek VAT

b) pojemnik 240 l - 38,00 netto + podatek VAT

c) pojemnik 1100l - 78,00 zł netto + podatek VAT

d) pojemnik KP-7 - 440,00 zł netto + podatek VAT

e) stawka liczona od osób zamieszkujących nieruchomość zabudowaną budynkiem jednorodzinnym lub wielorodzinnym - 12,64 zł netto /1 osobę/1 miesiąc + podatek VAT.

2) Jednokrotny odbiór odpadów komunalnych segregowalnych od właścicieli nieruchomości:

- typu - papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, metal:

a) pojemnik 110 l i 120 l - 3,27 zł netto + podatek VAT

b) pojemnik 240 l - 6,08 zł netto + podatek VAT

c) pojemnik 1100 l - 19,63 zł netto + podatek VAT

d) worek plastikowy 120 l - 3,27 zł netto + podatek VAT

- typu - odpady ulegające biodegradacji (ścięta trawa, liście, drobne gałęzie, chwasty):

a) pojemnik 110 l i 120 l - 10,00 zł netto + podatek VAT

b) worek plastikowy 120 l - 10,00 zł netto + podatek VAT

- typu - odpady wielkogabarytowe, poremontowe, niebezpieczne:

a) usługa wywozu i składowania odpadów - cena za składowanie 1 t odpadów wg cennika za unieszkodliwianie odpadów przez składowanie na Składowisku Odpadów Komunalnych w Tychach oraz opłata za transport odpadów - 5,00 zł netto/km + podatek VAT.

3) Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych w wysokości 20,19 zł za 1 m3 netto + podatek VAT.

§ 2. Traci moc uchwała Rady Miasta Lędziny nr XLI/289/09 z dnia 29.01.2009 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Lędziny.

§ 3. Wykonanie uchwały powierz się Burmistrzowi Miasta Lędziny.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Teresa Ciepły

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ministerstwo Finansów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »