| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/180/11 Rady Miasta Piekary Śląskie

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/414/09 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 30.04.2009 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późn. zmianami), w związku z art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zmianami), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zmianami) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zmianami.) oraz art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172) po przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Rada Miasta Piekary Śląskie uchwala:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVII/414/09 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych zmienia się treść załączników Nr 1, Nr 2, Nr 4, Nr 8 i Nr 12, które otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4 i Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XLIX/516/10 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/414/09 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 30.04.2009 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie


Krzysztof Seweryn

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/180/11
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 24 listopada 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/180/11
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 24 listopada 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1)

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/180/11
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 24 listopada 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (ZN-1/B)

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/180/11
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 24 listopada 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym (ZR -1/B)

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/180/11
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 24 listopada 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku leśnym (ZL -1/B)

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GSW Legal Grabarek, Szalc i Wspólnicy Sp.k.

Warszawska kancelaria prawna założona w 2011 roku, będąca członkiem międzynarodowej firmy prawniczej GRATA International.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »