| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 253/XVII/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie zmiany uchwały nr 884/LXV/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011r. obowiązujących na terenie miasta Sosnowca

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) , art. 5 ust 1 pkt 2 lit d ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 17, poz. 95),

Rada Miejska w Sosnowcu uchwala:

§ 1. W uchwale nr nr 884/LXV/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 298 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011r. obowiązujących na terenie miasta Sosnowca, wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 pkt 4 otrzymuje nowe brzmienie:

„ 4. od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej , zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń :

a) przez szpitale – od 1 m2 powierzchni użytkowej ……………………..4,00 zł

b) przez pozostałych - od 1 m2 powierzchni użytkowej …………………4,10 zł „

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczacy Rady Miejskiej w Sosnowcu


Mateusz Rykała

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Fiuk

Doradca ekonomiczny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »