| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 431/11 Wojewody Śląskiego

z dnia 19 grudnia 2011r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Nędza w okręgu wyborczym nr 5

Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 172) i art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889), w związku z uchwałą Nr XIX/128/2011 Rady Gminy Nędza z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego, zarządza się, co następuje:

§ 1. W związku z wygaśnięciem mandatu radnego zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające do Rady Gminy Nędza w trzymandatowym okręgu wyborczym nr 5 .

§ 2. W okręgu, o którym mowa w § 1, będzie wybierany 1 radny.

§ 3. Wybory zostaną przeprowadzone w dniu 11 marca 2012 r.

§ 4. Czynności wyborcze będą realizowane zgodnie z Kalendarzem wyborczym, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wojewoda Śląski


Zygmunt Łukaszczyk


Załącznik do Zarządzenia Nr 431/11
Wojewody Śląskiego
z dnia 19 grudnia 2011 r.

KALENDARZ WYBORCZY do wyborów uzupełniających do Rady Gminy Nędza

Termin wykonania czynności wyborczej

Treść czynności

do 7 stycznia 2012 r.

- podanie do publicznej wiadomości i ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego zarządzenia Wojewody Śląskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Nędza w okręgu wyborczym nr 5

do 21 stycznia 2012 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wójta Gminy Nędza , informacji o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Nędzy dla wyborów uzupełniających do Rady Gminy

- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Katowicach o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydata na radnego do Rady Gminy w okręgu wyborczym nr 5

do 23 stycznia 2012 r.

- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Katowicach kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Nędzy

do 26 stycznia 2012 r.

- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Katowicach Gminnej Komisji Wyborczej w Nędzy

do 10 lutego 2012 r. do godz. 24.00

- zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Nędzy list kandydatów na radnego wybieranego w okręgu wyborczym

do 17 lutego 2012 r.

- zgłaszanie Wójtowi Gminy Nędza kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej

do 19 lutego 2012 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wójta Gminy Nędza informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej

- przyznanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Nędzy numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnego

do 25 lutego 2012 r.

- rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Nędzy o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego, zawierającego numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi

do 26 lutego 2012 r.

- powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Nędzy Obwodowej Komisji Wyborczej

- sporządzenie spisu wyborców w Urzędzie Gminy Nędza

do 1 marca 2012 r.

- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

9 marca 2012 r. o godz. 24.00

- zakończenie kampanii wyborczej

10 marca 2012 r.

- przekazanie Przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej spisu wyborców

11 marca 2012 r. godz. 8.00 - 22.00

- głosowanie

Uwaga: Na podstawie art. 205 ust. 2 Ordynacji wyborczej, jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w ustawie przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »