| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/4/2011 Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie zgody na udzielanie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 3, 41 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 7 pkt 2 i ust. 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia,

RADA MIEJSKA W BIERUNIU

uchwala:

§ 1

1. Wyrazić zgodę na udzielanie osobom fizycznym bonifikaty w wysokości 30% od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe.

2. Bonifikata, o której mowa w ust. 1 dotyczy również właścicieli lokali mieszkalnych, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego.

3. Wyrazić zgodę na udzielanie osobom fizycznym bonifikaty w wysokości 30% od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości niezabudowanych, zbytych przez gminę na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych (nieruchomości macierzystych), zabudowanych na cele mieszkaniowe.

4. Bonifikatę określoną w ust. 1 – 3 stosuje się na wniosek użytkownika wieczystego nieruchomości, stanowiącej przedmiot przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

5. Bonifikatę określoną w ust. 1 stosuje się przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe, spełniających warunek: budynki położone na nieruchomościach zostały oddane do użytkowania zgodnie z przepisami prawa budowlanego lub wnioskodawca nabył nieruchomość zabudowaną.

6. Warunki określone w ust. 5 stosuje się również do nieruchomości macierzystych, o których mowa w ust. 3.

7. W przypadku wielofunkcyjnego zagospodarowania nieruchomości, bonifikatę określoną w ust. 1 stosuje się proporcjonalnie do części wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.

8. Bonifikaty określonej w ust. 1 – 3 nie stosuje się, gdy użytkownik wieczysty posiada zadłużenie wobec gminy Bieruń, związane z nieruchomością stanowiącą przedmiot przekształcenia.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bieruniu


Przemysław Major

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Grupa Deweloperska GEO

Grupa Deweloperska GEO to holding kilkunastu spółek, prowadzących aktywną działalność na terenie trzech polskich aglomeracji: Krakowa, Wrocławia i Katowic.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »