| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/87/2011 Rady Gminy Chybie

z dnia 16 grudnia 2011r.

w sprawie zmiany uchwały nr XI/72/2011 Rady Gminy Chybie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od budynków, budowli i gruntów na 2012 rok oraz zakresu udzielania zwolnień

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ¹ (Dz. U. z 2010r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.) Rada Gminy Chybie uchwala:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Chybie nr XI/72/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od budynków, budowli i gruntów na 2012 rok oraz zakresu udzielanych zwolnień w § 1 ust. 2 litera „d” otrzymuje brzmienie:

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – od 1 m² powierzchni użytkowej 4,45 zł;”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chybie.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2012 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu także na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczacy RG Chybie


Mirosław Wardas

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

More7 Polska Sp. z o.o.

More7 Polska Sp. z o.o. to poznański producent i integrator dedykowanego systemu do zarządzania relacjami z Klientem CRM7.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »