| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/114/2011 Rady Gminy Ciasna

z dnia 19 grudnia 2011r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wysokości podatku od środków transportowych na rok 2012

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 i art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tj. 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm./ art. 10 i art. 20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz.613 ze zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r. ( M.P. z 2011r., Nr 95, poz. 961).

Rada Gminy w Ciasnej
uchwala co następuje:

§ 1.

W załączniku nr 1 do uchwały Rady Gminy w Ciasnej Nr XVII / 106 / 2011 z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia wysokości podatku od środków transportowych na rok 2012 wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt II ust.2 otrzymuje brzmienie:

2. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 t :

Dopuszczalna masa

całkowita zespołu pojazdów :

ciągnik siodłowy +naczepa;

ciągnik balastowy + przyczepa

(w tonach)

Osie jezdne z zawieszeniem

pneumatycznym lub

zawieszeniem uznanym za równoważne

(w złotych)

Inne systemy

zawieszenia

osi jezdnych

(w złotych)

DWIE OSIE

nie mniej niż

mniej niż

12 t

25 t

31 t

25 t

31 t

1 530,00

1 812,00

2 058,00

1 932,00

2 190,00

2 298,00

TRZY OSIE

Nie mniej niż

mniej niż

12 t

40 t

40 t

1 566,00

2 178,00

2 298,00

2 976,00

§ 2.

Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

Przewodnicząca Rady Gminy Ciasna


Zuzanna Geilke

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

RT Tax Poland

Założona w 2000 roku firma jest obecnie jednym ze światowych liderów. Oferuje usługi zwrotu podatku dla osób, które pracowały za granicą. RT Tax posiada około 400 przedstawicielstw w 40 krajach na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »