| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/114/2011 Rady Gminy Ciasna

z dnia 19 grudnia 2011r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wysokości podatku od środków transportowych na rok 2012

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 i art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tj. 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm./ art. 10 i art. 20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz.613 ze zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r. ( M.P. z 2011r., Nr 95, poz. 961).

Rada Gminy w Ciasnej
uchwala co następuje:

§ 1.

W załączniku nr 1 do uchwały Rady Gminy w Ciasnej Nr XVII / 106 / 2011 z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia wysokości podatku od środków transportowych na rok 2012 wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt II ust.2 otrzymuje brzmienie:

2. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 t :

Dopuszczalna masa

całkowita zespołu pojazdów :

ciągnik siodłowy +naczepa;

ciągnik balastowy + przyczepa

(w tonach)

Osie jezdne z zawieszeniem

pneumatycznym lub

zawieszeniem uznanym za równoważne

(w złotych)

Inne systemy

zawieszenia

osi jezdnych

(w złotych)

DWIE OSIE

nie mniej niż

mniej niż

12 t

25 t

31 t

25 t

31 t

1 530,00

1 812,00

2 058,00

1 932,00

2 190,00

2 298,00

TRZY OSIE

Nie mniej niż

mniej niż

12 t

40 t

40 t

1 566,00

2 178,00

2 298,00

2 976,00

§ 2.

Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

Przewodnicząca Rady Gminy Ciasna


Zuzanna Geilke

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »