| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/96/2011 Rady Gminy Pietrowice Wielkie

z dnia 16 grudnia 2011r.

w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego obowiązujących od dnia 1 stycznia 2012 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust 1, art. 41ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. Z 2006 Nr 136 poz 969 z późn. zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200 poz 1682), art. 3 ustawy z dnia 16 września 2011r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. z 2011r. Nr 232 poz. 1378 ) w zw. z art. 7, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U.z 2010r. Nr 17, poz. 95),

Rada Gminy Pietrowice Wielkie uchwala:

§ 1. Określa się wzory formularzy deklaracji składanych przez osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej:

1) deklaracja na podatek od nieruchomości - wg załącznika nr 1 do uchwały

2) deklaracja na podatek rolny - wg załącznika nr 2 do uchwały

3) deklaracja na podatek leśny - wg załącznika nr 3 do uchwały

§ 2. Określa się wzory formularzy informacji składanych przez osoby fizyczne:

1) informacja w sprawie podatku od nieruchomości - wg załącznika nr 4 do uchwały

2) informacja w sprawie podatku rolnego - wg załącznika nr 5 do uchwały

3) informacja w sprawie podatku leśnego - wg załącznika nr 6 do uchwały

§ 3. Traci moc uchwała Nr XV/168/2003 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 26 listopada 2003r. w sprawie określenia wzorów informacji o przedmiotach opodatkowania podatkami od nieruchomości, rolnym, leśnym oraz deklaracji na podatki od nieruchomości, rolny, leśny (wraz ze zmianami) ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 11 grudnia 2003r. Nr 109 poz. 3200

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pietrowice Wielkie.

§ 5. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicach ogłoszeń.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/96/2011
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 16 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik NR.1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/96/2011
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 16 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik NR.2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/96/2011
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 16 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.doc

Załącznik NR.3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/96/2011
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 16 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.doc

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/96/2011
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 16 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.doc

Załacznik Nr 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/96/2011
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 16 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.doc

Zaąłcznik Nr 6

Przewodniczący Rady Gminy Pietrowice Wielkie


Henryk Joachim Marcinek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kalkulatory Budowlane

Kalkulatory Budowlane to bezpłatne narzędzie przydatne dla każdego, kto rozpoczyna budowę domu, remont lub wykończenie mieszkania. Za jego pomocą w kilka minut obliczysz, jakie będą koszty Twojej inwestycji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »