| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/96/2011 Rady Gminy Pietrowice Wielkie

z dnia 16 grudnia 2011r.

w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego obowiązujących od dnia 1 stycznia 2012 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust 1, art. 41ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. Z 2006 Nr 136 poz 969 z późn. zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200 poz 1682), art. 3 ustawy z dnia 16 września 2011r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. z 2011r. Nr 232 poz. 1378 ) w zw. z art. 7, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U.z 2010r. Nr 17, poz. 95),

Rada Gminy Pietrowice Wielkie uchwala:

§ 1. Określa się wzory formularzy deklaracji składanych przez osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej:

1) deklaracja na podatek od nieruchomości - wg załącznika nr 1 do uchwały

2) deklaracja na podatek rolny - wg załącznika nr 2 do uchwały

3) deklaracja na podatek leśny - wg załącznika nr 3 do uchwały

§ 2. Określa się wzory formularzy informacji składanych przez osoby fizyczne:

1) informacja w sprawie podatku od nieruchomości - wg załącznika nr 4 do uchwały

2) informacja w sprawie podatku rolnego - wg załącznika nr 5 do uchwały

3) informacja w sprawie podatku leśnego - wg załącznika nr 6 do uchwały

§ 3. Traci moc uchwała Nr XV/168/2003 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 26 listopada 2003r. w sprawie określenia wzorów informacji o przedmiotach opodatkowania podatkami od nieruchomości, rolnym, leśnym oraz deklaracji na podatki od nieruchomości, rolny, leśny (wraz ze zmianami) ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 11 grudnia 2003r. Nr 109 poz. 3200

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pietrowice Wielkie.

§ 5. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicach ogłoszeń.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/96/2011
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 16 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik NR.1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/96/2011
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 16 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik NR.2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/96/2011
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 16 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.doc

Załącznik NR.3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/96/2011
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 16 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.doc

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/96/2011
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 16 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.doc

Załacznik Nr 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/96/2011
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 16 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.doc

Zaąłcznik Nr 6

Przewodniczący Rady Gminy Pietrowice Wielkie


Henryk Joachim Marcinek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Piotrowski

Prawnik, aplikant radcowski.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »