| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/225/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie określania warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowskie Góry

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 3, art. 41 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz 1591 z późn. zm.), art. 68 ust. 1 i 1b art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta

Rada Miejska w Tarnowskich Górach

uchwala:

§ 1.

Określić następujące stawki procentowe bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej:

1. na realizację urządzeń infrastruktury technicznej oraz innych celów publicznych - w wysokości 50%,

2. osobom fizycznym i osobom prawnym, które prowadzą działalność charytatywną opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną na cele niezwiązane z działalnością zarobkową - w wysokości 75%,

3. organizacjom pożytku publicznego na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego - w wysokości 90%,

4. organizacjom zrzeszającym działkowców z przeznaczeniem na ogrody działkowe - w wysokości 50%,

5. poprzedniemu właścicielowi lub spadkobiercy, jeżeli nieruchomość została od niego przyjęta przed dniem 5 grudnia 1990r. - w wysokości 30%,

6. na rzecz Skarbu Państwa albo na rzecz jednostki samorządu terytorialnego - w wysokości 50%,

7. kościołom i związkom wyznaniowym, mającym uregulowane stosunku z państwem, na cele działalności sakralnej - w wysokości 50%,

8. w wyniku uwzględnienia roszczeń, o których mowa w art. 209a ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U z 2010 r. Nr 102, poz.651, z późn. zm.) - w wysokości 90%,

9. spółdzielniom mieszkaniowym w związku z ustanowieniem odrębnej własności lokali lub przeniesieniem własności lokali lub domów jednorodzinnych - w wysokości 25%,

10. podmiotom, o których mowa w art. 61 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz 651, z późn. zm.) - w wysokości 50%.

§ 2.

Ustalić warunki udzielenia bonifikat od ceny nieruchomości sprzedawanej:

1. każda bonifikata może być udzielona pod warunkiem zapłaty całości ceny uwzględniającej bonifikatę przed umową sprzedaży,

2. bonifikata określona w § 1 pkt 2 może być udzielona pod warunkiem prowadzenia działalności, będącej podstawą udzielenia bonifikaty , na terenie Gminy Tarnowskie Góry co najmniej od trzech lat,

3. bonifikata określona w § 1 pkt 3 może być udzielona pod warunkiem posiadania statusu organizacji pożytku publicznego co najmniej dwa lata.

§ 3.

Zasady określone w § 1 i § 2 mają odpowiednie zastosowanie do pierwszej opłaty i opłat rocznych w przypadku, gdy zbycie nieruchomości na cele o których mowa w § 1 polega na jej oddaniu w użytkowanie wieczyste.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Stanisław Kowolik

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Olimpia Bronowicka

Rzecznik prasowy Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »