| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/225/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie określania warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowskie Góry

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 3, art. 41 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz 1591 z późn. zm.), art. 68 ust. 1 i 1b art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta

Rada Miejska w Tarnowskich Górach

uchwala:

§ 1.

Określić następujące stawki procentowe bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej:

1. na realizację urządzeń infrastruktury technicznej oraz innych celów publicznych - w wysokości 50%,

2. osobom fizycznym i osobom prawnym, które prowadzą działalność charytatywną opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną na cele niezwiązane z działalnością zarobkową - w wysokości 75%,

3. organizacjom pożytku publicznego na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego - w wysokości 90%,

4. organizacjom zrzeszającym działkowców z przeznaczeniem na ogrody działkowe - w wysokości 50%,

5. poprzedniemu właścicielowi lub spadkobiercy, jeżeli nieruchomość została od niego przyjęta przed dniem 5 grudnia 1990r. - w wysokości 30%,

6. na rzecz Skarbu Państwa albo na rzecz jednostki samorządu terytorialnego - w wysokości 50%,

7. kościołom i związkom wyznaniowym, mającym uregulowane stosunku z państwem, na cele działalności sakralnej - w wysokości 50%,

8. w wyniku uwzględnienia roszczeń, o których mowa w art. 209a ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U z 2010 r. Nr 102, poz.651, z późn. zm.) - w wysokości 90%,

9. spółdzielniom mieszkaniowym w związku z ustanowieniem odrębnej własności lokali lub przeniesieniem własności lokali lub domów jednorodzinnych - w wysokości 25%,

10. podmiotom, o których mowa w art. 61 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz 651, z późn. zm.) - w wysokości 50%.

§ 2.

Ustalić warunki udzielenia bonifikat od ceny nieruchomości sprzedawanej:

1. każda bonifikata może być udzielona pod warunkiem zapłaty całości ceny uwzględniającej bonifikatę przed umową sprzedaży,

2. bonifikata określona w § 1 pkt 2 może być udzielona pod warunkiem prowadzenia działalności, będącej podstawą udzielenia bonifikaty , na terenie Gminy Tarnowskie Góry co najmniej od trzech lat,

3. bonifikata określona w § 1 pkt 3 może być udzielona pod warunkiem posiadania statusu organizacji pożytku publicznego co najmniej dwa lata.

§ 3.

Zasady określone w § 1 i § 2 mają odpowiednie zastosowanie do pierwszej opłaty i opłat rocznych w przypadku, gdy zbycie nieruchomości na cele o których mowa w § 1 polega na jej oddaniu w użytkowanie wieczyste.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Stanisław Kowolik

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Smoleńska

Dziennikarka, redaktor

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »