| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/85/2011 Rady Gminy Ujsoły

z dnia 15 grudnia 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Ujsołach Nr XI/77/2011 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie uchwalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów na 2012 r. oraz określenia zasad poboru i terminów płatności tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 18a ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1) (tekst jednolity z 2010 roku Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) Rada Gminy Ujsoły Uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Gminy w Ujsołach Nr XI/77/2011 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie uchwalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów na 2012 r. oraz określenia zasad poboru i terminów płatności tej opłaty, wprowadza się następujące zmiany;

1. §1 otrzymuje brzmienie: „Ustalić stawkę opłaty od posiadania psów w wysokości: 44,00 zł od jednego psa.”

2. §6 otrzymuje brzmienie: „ Traci moc Uchwała Nr XL/260/2010 z dnia 27 października 2010 roku w sprawie opłaty na 2011 rok od posiadania psów.”

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. 1. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni po opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

3. Uchwała podlega również ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Janota

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dittmajer i Wspólnicy sp. k.

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »