| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/85/2011 Rady Gminy Ujsoły

z dnia 15 grudnia 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Ujsołach Nr XI/77/2011 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie uchwalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów na 2012 r. oraz określenia zasad poboru i terminów płatności tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 18a ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1) (tekst jednolity z 2010 roku Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) Rada Gminy Ujsoły Uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Gminy w Ujsołach Nr XI/77/2011 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie uchwalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów na 2012 r. oraz określenia zasad poboru i terminów płatności tej opłaty, wprowadza się następujące zmiany;

1. §1 otrzymuje brzmienie: „Ustalić stawkę opłaty od posiadania psów w wysokości: 44,00 zł od jednego psa.”

2. §6 otrzymuje brzmienie: „ Traci moc Uchwała Nr XL/260/2010 z dnia 27 października 2010 roku w sprawie opłaty na 2011 rok od posiadania psów.”

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. 1. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni po opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

3. Uchwała podlega również ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Janota

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »