| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/87/2011 Rady Gminy Ujsoły

z dnia 15 grudnia 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Ujsoły w 2012 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1, art 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2001r. Nr 142 poz 1591 z późn. zm.), art.15 ust. 1, 2, 2b, 3 i art.19 pkt 1 lit a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 95 poz.613 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz.U. z 2011r. Nr 197 poz. 1172) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2011r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r. (M.P. z 2011r. Nr 95, poz. 961) Rada Gminy Ujsoły uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące dzienne stawki opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach na terenie Gminy Ujsoły:

1. Przy sprzedaży ze stoiska własnego:

1) do 3 mb - 15,00 zł.

2) powyżej 3 mb - 20,00zł.

2. Przy sprzedaży z samochodu ciężarowego - 20,00 zł.

3. Przy sprzedaży z samochodu osobowego - 15,00 zł.

4. Przy sprzedaży z ręki, kosza, skrzynki - 10,00 zł.

5. Za sprzedaż na stoiskach gminnych znajdujących się na placu targowym bez względu na ich wielkość - 20,00 zł.

6. Za sprzedaż na stoiskach w trakcie trwania gminnej imprezy „Wawrzyńcowe Hudy” w wysokości:

1) za stoisko gastronomiczne ze sprzedażą piwa - 360,00 zł.

2) za stoisko powyżej 3 mb - 120,00 zł.

3) za stoisko do 3 mb - - 90,00 zł.

§ 2. Obowiązek uiszczenia opłaty targowej powstaje z chwilą przybycia na wyznaczone miejsce i rozpoczęcia handlu.

§ 3. Opłata targowa pobierana jest przez inkasenta. Dowodem uiszczenia opłaty jest pokwitowanie wystawione przez inkasenta.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ujsoły.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XI/79/2011 Rady Gminy w Ujsołach z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Ujsoły w 2012 r.

§ 6. 1. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

3. Uchwała podlega również ogłoszeniu przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Janota

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KasperskyLab

Ochrona przed zagrożeniami IT

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »