| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/190/2011 Rady Miejskiej Będzina

z dnia 21 grudnia 2011r.

w sprawie wprowadzenia zmiany w załączniku nr 1 do uchwały Nr XVI/162/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek, zasad ustalania i poboru opłaty targowej obowiązujących na terenie miasta Będzina od 1 stycznia 2012 roku

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2011 roku Nr 197, poz. 1172)

Rada Miejska Będzina
uchwala:

§ 1.

Wprowadzenie zmiany w § 1 pkt 1 załącznika nr 1 do uchwały Nr XVI/162/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 listopada 2011 roku w poz III pkt 3 o treści:

-za każdy rozpoczęty metr kwadratowy powyżej 20 m2 zajmowanej powierzchni – 1 zł, nie więcej jednak niż 60 zł.

§ 2.

Wprowadzenie zmiany w § 1 uchwały Nr XVI/162/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 listopada 2011 roku polegającej na dodaniu punktu 4 o treści:

- „Wysokość opłaty targowej nie może przekroczyć dziennie kwoty 728,64 zł.”

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina.

§ 4.

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2012 r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miasta.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Będzina


Sławomir Seremak

Załącznik do Uchwały Nr XVII/190/2011
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII 190 2011

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Krzemirski

Współzałożyciel Fabryki Narciarzy. Instruktor narciarstwa od 19 roku życia. Prócz legitymacji państwowej, posiada również uprawnienia Niemieckiego Stowarzyszenia SPORTS.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »