| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/115/11 Rady Gminy Gorzyce

z dnia 22 grudnia 2011r.

w sprawie ustalenia zasad poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1 oraz art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 roku Nr 197 poz. 1172),art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006 roku Nr 136, poz. 969 z późn.zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2002 roku Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.).

§ 1. 1. Zarządza się na terenie Gminy Gorzyce pobór podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, przez inkasentów wymienionych w ust. 2

2. Określa się następujących inkasentów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego:

1)na terenie sołectwa Bełsznica - Sołtys Sołectwa Bełsznica

2)na terenie sołectwa Bluszczów - Sołtys Sołectwa Bluszczów

3)na terenie sołectwa Czyżowice - Sołtys Sołectwa Czyżowice

4)na terenie sołectwa Gorzyce - Sołtys Sołectwa Gorzyce

5)na terenie sołectwa Gorzyczki - Sołtys Sołectwa Gorzyczki

6)na terenie sołectwa Kolonia Fryderyk - Sołtys Sołectwa Kolonia Fryderyk

7)na terenie sołectwa Odra - Sołtys Sołectwa Odra

8)na terenie sołectwa Olza - Sołtys Sołectwa Olza

9)na terenie sołectwa Osiny - Sołtys Sołectwa Osiny

10)na terenie sołectwa Rogów - Sołtys Sołectwa Rogów

11)na terenie sołectwa Turza Śląska - Sołtys Sołectwa Turza Śląska

12)na terenie sołectwa Uchylsko - Sołtys Sołectwa Uchylsko

3. Za inkaso podatków wymienionych w ust. 1 przysługuje inkasentowi prowizja w wysokości 6% od zainkasowanej kwoty.

§ 2. Podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny może być uiszczany oprócz możliwości przewidzianej w § 1 ust. 1, bezpośrednio na rachunek Gminy Gorzyce Nr konta 55 8469 0009 0000 0257 2000 0003, w Banku Spółdzielczym Gorzyce

§ 3. Wykonanie uchwały i podanie jej treści do publicznej wiadomości, powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XLIV/395/10 Rady Gminy Gorzyce z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie ustalania zasad poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Krzysztof Małek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agencja Rozwodowa DIVORCED

Portal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »