| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/115/11 Rady Gminy Gorzyce

z dnia 22 grudnia 2011r.

w sprawie ustalenia zasad poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1 oraz art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 roku Nr 197 poz. 1172),art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006 roku Nr 136, poz. 969 z późn.zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2002 roku Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.).

§ 1. 1. Zarządza się na terenie Gminy Gorzyce pobór podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, przez inkasentów wymienionych w ust. 2

2. Określa się następujących inkasentów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego:

1)na terenie sołectwa Bełsznica - Sołtys Sołectwa Bełsznica

2)na terenie sołectwa Bluszczów - Sołtys Sołectwa Bluszczów

3)na terenie sołectwa Czyżowice - Sołtys Sołectwa Czyżowice

4)na terenie sołectwa Gorzyce - Sołtys Sołectwa Gorzyce

5)na terenie sołectwa Gorzyczki - Sołtys Sołectwa Gorzyczki

6)na terenie sołectwa Kolonia Fryderyk - Sołtys Sołectwa Kolonia Fryderyk

7)na terenie sołectwa Odra - Sołtys Sołectwa Odra

8)na terenie sołectwa Olza - Sołtys Sołectwa Olza

9)na terenie sołectwa Osiny - Sołtys Sołectwa Osiny

10)na terenie sołectwa Rogów - Sołtys Sołectwa Rogów

11)na terenie sołectwa Turza Śląska - Sołtys Sołectwa Turza Śląska

12)na terenie sołectwa Uchylsko - Sołtys Sołectwa Uchylsko

3. Za inkaso podatków wymienionych w ust. 1 przysługuje inkasentowi prowizja w wysokości 6% od zainkasowanej kwoty.

§ 2. Podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny może być uiszczany oprócz możliwości przewidzianej w § 1 ust. 1, bezpośrednio na rachunek Gminy Gorzyce Nr konta 55 8469 0009 0000 0257 2000 0003, w Banku Spółdzielczym Gorzyce

§ 3. Wykonanie uchwały i podanie jej treści do publicznej wiadomości, powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XLIV/395/10 Rady Gminy Gorzyce z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie ustalania zasad poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Krzysztof Małek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza FORUM r.pr. K. Piluś i s-ka sp.k.

Masowe odzyskiwanie wierzytelności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »