| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/78/2011 Rady Miasta Imielin

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z terenu miasta Imielin za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), w związku z art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity Dz.U. z 2005 roku Nr 236, poz. 2008 z późn.zm.)

Rada Miasta Imielin

u c h w a l a:

§ 1. 1. Ustala się górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z terenu miasta Imielin za odbieranie niesegregowanych ( zmieszanych) odpadów komunalnych wynoszącą 160,00 zł brutto za 1m³.

2. W przypadku gdy odpady komunalne będą zbierane i odbierane w sposób selektywny, górną stawkę opłat za usługi odbierania odpadów ustala się w wysokości 130,00 zł brutto za 1m³.

3. Ustala się górną stawkę  opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z terenu miasta Imielin za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych w wysokości 25,00 zł brutto za 1m³.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Imielin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Imielin


Bernadeta Ficek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »