| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/194/11 Rady Miasta Knurów

z dnia 16 listopada 2011r.

w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej

Na podstawie art.18 ust.1 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. z 2010 r. Dz.U. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.).

Rada Miasta Knurów uchwala:

§ 1. Przyjąć "Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej", stanowiący załącznik nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Jan Trzęsiok


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/194/11
Rady Miasta Knurów
z dnia 16 listopada 2011 r.

Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.

1. Wnioskodawca składa wniosek o wsparcie inicjatywy lokalnej w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta Knurów.

1) Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej zawiera w szczególności:

a) nazwę i cel inicjatywy,

b) termin realizacji zadania,

c) informacje o grupie inicjatywnej,

d) opis i miejsce realizacji zadania,

f) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania.

2. Wniosek w ciągu 7 dni od daty wpływu zostaje skierowany do komórki organizacyjnej Urzędu Miasta lub jednostki organizacyjnej Gminy, właściwej do realizacji danej inicjatywy lokalnej.

3. Komórka organizacyjna Urzędu Miasta lub jednostka organizacyjna Gminy:

1) dokonuje analizy wniosku zgodnie z ust.1. pkt.1 w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku, ustalając okoliczności istotne dla możliwości realizacji inicjatywy lokalnej oraz we współpracy z Wnioskodawcą określa jej szacunkowy kosztorys i harmonogram realizacji,

2) dokonuje oceny wniosku zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały,

3) odrzuca wniosek w przypadku uzyskania mniejszej ilości punktów z podaniem uzasadnienia,

4) w przypadku uzyskania conajmniej 18 punktów przedstawia wniosek Prezydentowi Miasta i określa możliwości jego realizacji.

4. W sprawie sposobu realizacji przyjętego wniosku decyzję podejmie Prezydent Miasta, a środki na jego realizację zostaną zabezpieczone w budżecie Gminy.

5. Informacja o podjętych działaniach zostanie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady


Jan Trzęsiok


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/194/11
Rady Miasta Knurów
z dnia 16 listopada 2011 r.

Szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Przewodniczący Rady


Jan Trzęsiok

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria RK Legal

Od 10 lat wspieramy biznes naszych klientów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »