| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/194/11 Rady Miasta Knurów

z dnia 16 listopada 2011r.

w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej

Na podstawie art.18 ust.1 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. z 2010 r. Dz.U. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.).

Rada Miasta Knurów uchwala:

§ 1. Przyjąć "Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej", stanowiący załącznik nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Jan Trzęsiok


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/194/11
Rady Miasta Knurów
z dnia 16 listopada 2011 r.

Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.

1. Wnioskodawca składa wniosek o wsparcie inicjatywy lokalnej w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta Knurów.

1) Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej zawiera w szczególności:

a) nazwę i cel inicjatywy,

b) termin realizacji zadania,

c) informacje o grupie inicjatywnej,

d) opis i miejsce realizacji zadania,

f) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania.

2. Wniosek w ciągu 7 dni od daty wpływu zostaje skierowany do komórki organizacyjnej Urzędu Miasta lub jednostki organizacyjnej Gminy, właściwej do realizacji danej inicjatywy lokalnej.

3. Komórka organizacyjna Urzędu Miasta lub jednostka organizacyjna Gminy:

1) dokonuje analizy wniosku zgodnie z ust.1. pkt.1 w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku, ustalając okoliczności istotne dla możliwości realizacji inicjatywy lokalnej oraz we współpracy z Wnioskodawcą określa jej szacunkowy kosztorys i harmonogram realizacji,

2) dokonuje oceny wniosku zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały,

3) odrzuca wniosek w przypadku uzyskania mniejszej ilości punktów z podaniem uzasadnienia,

4) w przypadku uzyskania conajmniej 18 punktów przedstawia wniosek Prezydentowi Miasta i określa możliwości jego realizacji.

4. W sprawie sposobu realizacji przyjętego wniosku decyzję podejmie Prezydent Miasta, a środki na jego realizację zostaną zabezpieczone w budżecie Gminy.

5. Informacja o podjętych działaniach zostanie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady


Jan Trzęsiok


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/194/11
Rady Miasta Knurów
z dnia 16 listopada 2011 r.

Szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Przewodniczący Rady


Jan Trzęsiok

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Targowska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »