| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/95/2011 Rady Miejskiej w Krzanowicach

z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Krzanowicach Nr X/78/2011 z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2012r

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) art. 5   art. 7   ust. 3   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (Dz. U. z   2010r. Nr 95 poz. 613 z   późn. zm.) Rada Miejska w   Krzanowicach uchwala:  

§   1.   W uchwale Rady Miejskiej w   Krzanowicach   Nr X/ 78 /2011 Rady Miejskiej w   Krzanowicach z   dnia 8   listopada 2011 r.w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok   dokonuje się następujących zmian:  

1.   §   2.   otrzymuje brzmienie  

Zwalnia się z   podatku od nieruchomości: budynki, budowle, grunty wykorzystane na potrzeby: kultury fizycznej, sportu, oświaty i   wychowania , kultury, opieki społecznej, działalności na rzecz propagowania kultury i   dziedzictwa narodowego innych narodowości niż polska, aktywizacji osób chorych i   niepełnosprawnych, ochrony przeciwpożarowej, oraz stanowiące mienie komunalne nie oddane w   posiadanie zależne - przy czym w   każdym z   wymienionych przypadków o   ile budynki, budowle i   grunty nie są związane z   prowadzeniem działalności gospodarczej. .

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzanowic.  

§   3.   Zobowiązać Burmistrza do ogłoszenia treści uchwały przez rozplakatowanie w   sposób przyjęty na terenie gminy.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia, z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2012 roku oraz podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Henryk   Tumulka

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Baszczyński

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »