| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/150/11 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych

z dnia 22 listopada 2011r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXXII/423/09 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 19 maja 2009r. w sprawie Regulaminu określającego zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łaziska Górne, zmienionej uchwałą nr XXXV/455/09 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 15 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXXII/423/09 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 19 maja 2009r. w sprawie Regulaminu określającego zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łaziska Górne

w sprawie : wprowadzenia zmian w uchwale nr XXXII/423/09 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 19 maja 2009r. w sprawie Regulaminu określającego zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łaziska Górne, zmienionej uchwałą nr XXXV/455/09 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 15 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXXII/423/09 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 19 maja 2009r. w sprawie Regulaminu określającego zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łaziska Górne.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust 1 i art. 41 ust. 1ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), w związku z art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U z 2005r. Nr 31, poz. 266 t.j. z późn.zm.)

Rada Miejska Łaziska Górne u c h w a l a :

1. W § 8 Regulaminu określającego zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łaziska Górne, który stanowi załącznik nr 1 do uchwały nr XXXII/423/09 Rady Miejskiej Łaziskach Górnych z dnia 19 maja 2009r. dopisuje się pkt. 9 o następującym brzmieniu:9. Osoby, które bezumownie zajmują lokal socjalny z przyczyn określonych w pkt. 8 niniejszego paragrafu mogą złożyć wniosek o wynajem lokalu mieszkalnego. Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez Społeczną Komisję Mieszkaniową na wynajem lokalu mieszkalnego, z osobami, które spełniają warunki określone w § 7 pkt. 3 ppkt. b. można zawrzeć umowę najmu na czas oznaczony do 12 miesięcy ( do czasu kolejnej, corocznej weryfikacji dochodów). Osoby te należy traktować jako osoby oczekujące na zawarcie umowy na lokal mieszkalny.

2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tadeusz Król

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ltdconsulting.pl

Biuro księgowe wzbogacone o doradztwo i consulting gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »