| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/103/11 Rady Miejskiej w Łazach

z dnia 22 grudnia 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/93/11 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) , art. 5 i art. 7 ust. 3 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) – Rada Miejska w Łazach - uchwala - co następuje:

§ 1. W uchwale nr XI/93/11 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 w tabeli pkt 2) lit. d otrzymuje brzmienie „d. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni ”;

2. W § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2). „grunty, budynki i budowle służące wyłącznie statutowej działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łaz.

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach


Maciej Kubiczek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kredyt Inkaso S.A.

Nowoczesna windykacja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »