| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 6/12 Wojewody Śląskiego

z dnia 4 stycznia 2012r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta Radzionków w okręgu wyborczym nr 14

Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 172) i art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz.U.Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889), w związku z uchwałą Nr XVI/141/2011 Rady Miasta Radzionków z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego Pana Bernarda Skibińskiego, zarządza się, co następuje:

§ 1. W związku z wygaśnięciem mandatu radnego zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające do Rady Miasta Radzionków w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 14.

§ 2. W okręgu, o którym mowa w § 1, będzie wybierany 1 radny.

§ 3. Wybory zostaną przeprowadzone w dniu 11 marca 2012 r.

§ 4. Czynności wyborcze będą realizowane zgodnie z Kalendarzem wyborczym, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wojewoda Śląski


Zygmunt Łukaszczyk


Załącznik do Zarządzenia Nr 6/12
Wojewody Śląskiego
z dnia 4 stycznia 2012 r.

KALENDARZ WYBORCZY do wyborów uzupełniających do Rady Miasta Radzionków

Termin wykonania czynności wyborczej

Treść czynności

do 7 stycznia 2012 r.

- podanie do publicznej wiadomości i ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego zarządzenia Wojewody Śląskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta Radzionków w okręgu wyborczym nr 14

do 21 stycznia 2012 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Burmistrza Miasta Radzionków , informacji o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Radzionkowie dla wyborów uzupełniających do Rady Miasta

- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Katowicach o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydata na radnego do Rady Miasta w okręgu wyborczym nr 14

do 23 stycznia 2012 r.

- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Katowicach kandydatów na członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Radzionkowie

do 26 stycznia 2012 r.

- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Katowicach Miejskiej Komisji Wyborczej w Radzionkowie

do 10 lutego 2012 r. do godz. 24.00

- zgłaszanie Miejskiej Komisji Wyborczej w Radzionkowie list kandydatów na radnego wybieranego w okręgu wyborczym

do 17 lutego 2012 r.

- zgłaszanie Burmistrzowi Miasta Radzionków kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej

do 19 lutego 2012 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Burmistrza Miasta Radzionków informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej

- przyznanie przez Miejską Komisję Wyborczą w Radzionkowie numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnego

do 25 lutego 2012 r.

- rozplakatowanie obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Radzionkowie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego, zawierającego numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi

do 26 lutego 2012 r.

- powołanie przez Miejską Komisję Wyborczą w Radzionkowie Obwodowej Komisji Wyborczej

- sporządzenie spisu wyborców w Urzędzie Miasta Radzionków

do 1 marca 2012 r.

- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

9 marca 2012 r. o godz. 24.00

- zakończenie kampanii wyborczej

10 marca 2012 r.

- przekazanie Przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej spisu wyborców

11 marca 2012 r. godz. 8.00 - 22.00

- głosowanie

Uwaga: Na podstawie art. 205 ust. 2 Ordynacji wyborczej, jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w ustawie przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Alan Pajek

wiceprezes Ediko - firmy specjalizującej się w dostarczaniu rozwiązań oraz usług pozwalających usprawnić procesy związane z powstawaniem oraz zarządzaniem dokumentami i informacją w firmie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »