| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/54/2011 Rady Gminy Bojszowy

z dnia 28 listopada 2011r.

w sprawie ustalenia zasad i warunków korzystania z przystanków komunikacji gminnej na terenie Gminy Bojszowy

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) i art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r. Nr 5, poz. 13)

Rada Gminy Bojszowy
uchwala

§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne na terenie Gminy Bojszowy, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bojszowy zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Bojszowy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bojszowy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Marek Kumor


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/54/2011
Rady Gminy Bojszowy
z dnia 28 listopada 2011 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Bojszowy

1) Jedlina ul. Skromna (przy skrzyżowaniu z ul. Nasypową)

2) Jedlina ul. Skromna (przy skrzyżowaniu z ul. Nasypową – na przeciw)

3) Jedlina ul. Skromna (przy skrzyżowaniu z ul. Wałową)

4) Jedlina ul. Skromna (przy skrzyżowaniu z ul. Wałową - na przeciw)

5) Jedlina ul. Skromna (między ul. Stawową a Chłopską)

6) Jedlina ul. Skromna (między ul. Stawową a Chłopską – na przeciw)

7) Jedlina ul. Bojszowska (przy Kaplicy)

8) Jedlina ul. Bojszowska (na przeciw Kaplicy)

9) Jedlina ul. Bojszowska („Farmer”)

10) Jedlina ul. Bojszowska („Farmer” na przeciw)

11) Świerczyniec ul.Barwna („Mańda”)

12) Świerczyniec ul.Barwna („Mańda” – na przeciw)

13) Świerczyniec – (przy skrzyżowaniu z ul. Trzcinową/Bieruńską)

14) Świerczyniec – (przy skrzyżowaniu z ul. Trzcinową/Bieruńską – na przeciw)

15) Świerczyniec – (przy skrzyżowaniu z ul. Siewną)

16) Świerczyniec – (przy skrzyżowaniu z ul. Siewną – na przeciw)

17) Świerczyniec ul.Barwna (przy skrzyżowaniu z ul. Klubową - sklep)

18) Świerczyniec ul.Barwna (przy skrzyżowaniu z ul. Leśną)

19) Świerczyniec ul. Barwna (pomiędzy łącznikiem z ul. Sierpową a ul. Szkolną- strona zachodnia)

20) Świerczyniec ul. Barwna (pomiędzy łącznikiem z ul. Sierpową a ul. Szkolną- strona wschodnia)

21) Bojszowy Nowe ul. Prosta (przy skrzyżowaniu z ul. Cichy Kącik – strona zachodnia)

22) Bojszowy Nowe ul. Prosta (przy skrzyżowaniu z ul. Cichy Kącik – strona wschodnia)

23) Bojszowy Nowe ul. Cichy Kącik (przy skrzyżowaniu z aleją Popiełuszki)

24) Bojszowy Nowe ul. Cichy Kącik (przy skrzyżowaniu z aleją Popiełuszki – na przeciw)

25) Bojszowy Nowe ul. Ruchu Oporu (przy skrzyżowaniu z ul. Cichy Kącik – strona zachodnia)

26) Bojszowy Nowe ul. Ruchu Oporu (przy skrzyżowaniu z ul. Cichy Kącik – strona wschodnia)

27) Bojszowy Nowe ul. Ruchu Oporu (przy OSP)

28) Bojszowy Nowe ul. Ruchu Oporu (na przeciw OSP)

29) Bojszowy Nowe ul. Ruchu Oporu (przy skrzyżowaniu z ul. Kowala- strona zachodnia)

30) Bojszowy Nowe ul. Ruchu Oporu (przy skrzyżowaniu z ul. Kowala- strona wschodnia)

31) Bojszowy Nowe ul. Żubrów (przy skrzyżowaniu z ul. Ruchu Oporu)

32) Bojszowy Nowe ul. Żubrów (przy skrzyżowaniu z ul. Ruchu Oporu – na przeciw)

33) Międzyrzecze ul. Kopalniana (przy skrzyżowaniu z ul. Międzyrzeczną)

34) Międzyrzecze ul. Kopalniana (przy skrzyżowaniu z ul. Międzyrzeczną – na przeciw)

35) Międzyrzecze ul. Międzyrzeczna (przy skrzyżowaniu z ul. Pomnikową)

36) Międzyrzecze ul. Międzyrzeczna (przy skrzyżowaniu z ul. Pomnikową – na przeciw)

37) Międzyrzecze ul. Żubrów (obok skrzyżowania z ul. Kopalnianą)

38) Międzyrzecze ul. Żubrów (obok skrzyżowania z ul. Kopalnianą – na przeciw)

39) Międzyrzecze ul. Żubrów (naprzeciw SP Międzyrzecze)

40) Międzyrzecze ul. Żubrów (przy Domu Nauczyciela)

41) Międzyrzecze ul. Żubrów (przy leśniczówce)

42) Międzyrzecze ul. Żubrów (przy leśniczówce – na przeciw)

43) Bojszowy ul. Jedlińska (przy RSP)

44) Bojszowy ul. Jedlińska (na przeciw RSP)

45) Bojszowy ul. Jedlińska (przy posesji nr 51)

46) Bojszowy ul. Jedlińska (przy posesji nr 18)

47) Bojszowy ul. Gościnna (przed Gospodą)

48) Bojszowy ul. Gościnna (na przeciw Gospody)

49) Bojszowy ul. Gaikowa (przy posesji nr 1)

50) Bojszowy ul. Gaikowa (przy posesji nr 2)

51) Bojszowy ul. Gaikowa (obok Przedszkola)

52) Bojszowy ul. Gaikowa (na przeciw Przedszkola)

53) Bojszowy ul. Pancerniaków (przy posesji nr 43)

54) Bojszowy ul. Pancerniaków (na przeciw posesji nr 43)

55) Bojszowy ul. Pancerniaków (przy skrzyżowaniu z ul. Trzcinową)

56) Bojszowy ul. Pancerniaków (przy skrzyżowaniu z ul. Trzcinową – na przeciw)


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/54/2011
Rady Gminy Bojszowy
z dnia 28 listopada 2011 r.

Warunki korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Bojszowy

1. Z przystanków komunikacji gminnej zlokalizowanych na terenie Gminy Bojszowy mogą korzystać wyłącznie operatorzy i przewoźnicy w ramach wykonywania publicznego transportu zbiorowego.

2. Udostępnienie przystanków komunikacyjnych odbywa się na pisemny wniosek, do którego należy dołączyć:

a) aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności gospodarczej,

b) kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON),

c) kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),

d) kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób,

e) proponowany rozkład jazdy, uwzględniający przystanki, czasy odjazdów i przyjazdów oraz długość linii podaną w kilometrach i odległości między przystankami na terenie Gminy Bojszowy,

f) mapę z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami na terenie Gminy Bojszowy,

g) wykaz obsługiwanych przystanków ze wskazaniem ich nazw i lokalizacji,

h) wykaz pojazdów samochodowych, którymi operator i przewoźnik zamierza wykonywać przewozy z podaniem ich numerów rejestracyjnych,

i) wykaz liczby zatrzymań środka transportu na przystankach w poszczególnych miesiącach.

3. Na podstawie przedłożonego wniosku Gmina Bojszowy zawiera z operatorem lub przewoźnikiem umowę na korzystanie z przystanków komunikacji gminnej na okres 1 roku.

4. Korzystanie z przystanków może odbywać się wyłącznie w celu realizacji przewozów (wsiadania i wysiadania pasażerów).

5. Zabrania się postoju na przystanku powyżej czasu potrzebnego do obsługi pasażerów z wyłączeniem przystanków końcowych, które posiadają odpowiednio zorganizowane miejsca postojowe dla przewoźników.

6. Rozkłady jazdy środków transportu poszczególnych operatorów i przewoźników są podawane do publicznej wiadomości na wszystkich wymienionych w rozkładzie jazdy przystankach komunikacyjnych. Każdy rozkład jazdy zawiera nazwę operatora i przewoźnika.

7. Umieszczenie tablicy z rozkładem jazdy oraz jej utrzymanie w należytym stanie technicznym należy do operatora lub przewoźnika.

8. Zabrania się operatorom i przewoźnikom umieszczania na przystankach komunikacyjnych innych informacji niż rozkład jazdy, z wyłączeniem informacji dotyczących wykonywanej usługi komunikacyjnej.

9. Gmina może odmówić zgody na udostępnienie przystanków komunikacji, jeżeli:

a) wydanie zgody ograniczy przepustowość przystanków komunikacyjnych/ uniemożliwi lub w znaczny sposób utrudni korzystanie z przystanków przez uprawnionych przedsiębiorców,

b) wydanie zgody spowoduje zagrożenie dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu drogowego,

c) przewoźnik ma zamiar świadczyć usługi przewozowe na tej samej trasie i w tym samym czasie co inni przewoźnicy.


10. Umowa na korzystanie z przystanków komunikacyjnych może zostać wypowiedziana w każdym czasie w przypadku stwierdzenia:

a) nie przestrzegania przez operatora lub przewoźnika rozkładu jazdy, co powoduje utrudnienia w korzystaniu z przystanków przez innych operatorów lub przewoźników,

b) zaprzestania działalności przewozowej,

c) wygaśnięcia lub cofnięcia uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób,

d) niepowiadomienia o zmianie rozkładu jazdy bądź wykazu pojazdów.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

FakturaXL.pl

FakturaXL.pl jest producentem oprogramowania w zakresie fakturowania online dla firm i biur rachunkowych. Od ponad 12 lat tworzymy z pasją rozwiązania IT.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »