| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/123/11 Rady Gminy Brenna

z dnia 17 listopada 2011r.

w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857), po przeprowadzeniu konsultacji, Rada Gminy Brenna uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Zasady przyznawania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień.

§ 1. Stypendia sportowe, nagrody i wyróżnienia mogą być przyznawane zawodnikom, którzy osiągnęli wybitne wyniki w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym w akrobatyce, biathlonie, brydżu sportowym, gimnastyce, jeździectwie, judo, kolarstwie, koszykówce, lekkoatletyce, narciarstwie, piłce nożnej, piłce siatkowej, piłce ręcznej, skibobach, modelarstwie sportowym, tenisie stołowym, szachach, snowboardzie oraz sportach motorowych.

§ 2. Stypendia sportowe, nagrody i wyróżnienia mogą być przyznawane raz w roku.

§ 3. Stypendia sportowe, nagrody i wyróżnienia może otrzymać zawodnik, który jest mieszkańcem gminy Brenna.

Rozdział 2.
Tryb przyznawania stypendiów sportowych i nagród.

§ 4. Stypendia sportowe i nagrody przyznawane są na wniosek organizacji realizujących zadania z zakresu sportu.

§ 5. Wnioski, o których mowa w § 4 powinny zawierać:

1)   dane wnioskodawcy (nazwa organizacji, adres, telefon),

2)   dane osobowe kandydata do przyznania stypendium sportowego lub nagrody (imię nazwisko, adres zamieszkania, uprawianą dyscyplinę sportu),

3)   informacje dotyczące osiągnięć,

4)   uzasadnienie wniosku,

5)   podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy.

§ 6. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem stypendium sportowego lub nagrody.

§ 7. Stypendia sportowe i nagrody przyznawane są przez Wójta Gminy w drodze zarządzenia.

Rozdział 3.
Zasady i tryb pozbawiania stypendiów sportowych i nagród.

§ 8. Wójt Gminy w drodze zarządzenia pozbawia zawodnika stypendium sportowego i nagrody w przypadku zmiany stanu faktycznego będącego podstawą ich przyznania .

§ 9. Wójt Gminy w drodze zarządzenia pozbawia stypendium sportowego i nagrody zawodnika na uzasadniony wniosek organizacji, która wystąpiła z wnioskiem o ich przyznanie lub z własnej inicjatywy.

§ 10. Wniosek organizacji o pozbawienia zawodnika stypendium sportowego i nagrody powinien zawierać co najmniej:

1)   uzasadnienie,

2)   dowody potwierdzające zmianę stanu faktycznego związanego z przyznaniem stypendium sportowego lub nagrody,

3)   wyjaśnienia zawodnika.

§ 11. O pozbawieniu stypendium sportowego i nagrody Wójt Gminy informuje pisemnie zawodnika, a także wnioskodawcę, jeżeli pozbawienie nastąpiło na wniosek, o którym mowa w § 10.

§ 12. Pozbawienie stypendium sportowego lub nagrody powoduje konieczność zwrotu do budżetu gminy otrzymanego stypendium lub nagrody.

§ 13. Informacja, o której mowa w § 11 winna zawierać termin oraz wartość zwrotu stypendium sportowego lub nagrody.

Rozdział 4.
Rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień

§ 14. Stypendia sportowe dla zawodników za wybitne osiągnięcia sportowe mają charakter pieniężny.

§ 15. Stypendia sportowe mogą być przyznawane za następujące osiągnięcia sportowe:

1)   miejsca medalowe w Igrzyskach Olimpijskich w wysokości 5.000,00 zł,

2)   miejsca medalowe w Mistrzostwach Świata w wysokości 2.000,00 zł,

3)   miejsca medalowe w Mistrzostwach Europy w wysokości 1.000,00 zł,

4)   miejsca medalowe w Mistrzostwach Polski w wysokości 700,00 zł,

5)   miejsca od I - III w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, Europy i Polski w wysokości 600,00 zł.

§ 16. Nagrody dla zawodników za osiągnięcia sportowe mają charakter pieniężny.

§ 17. Nagrody mogą być przyznawane za następujące osiągnięcia sportowe:

1)   udział w Igrzyskach Olimpijskich w wysokości 500,00 zł,

2)   udział w Mistrzostwach Świata w wysokości 450,00 zł,

3)   udział w Mistrzostwach Europy w wysokości 400,00 zł,

4)   udział w Mistrzostwach Polski w wysokości 350,00 zł,

5)   miejsca medalowe w zawodach krajowych w wysokości 300,00 zł,

6)   miejsca medalowe w zawodach wojewódzkich w wysokości 100,00 zł,

§ 18. Wyróżnienia mogą być przyznawane za:

1)   miejsca medalowe w zawodach powiatowych,

2)   miejsca medalowe w zawodach gminnych.

§ 19. Wyróżnieniami dla zawodników za osiągnięcia sportowe określone w § 18 są dyplomy lub statuetki.

§ 20. Wyróżnienia określone w § 19 mogą być przyznawane wraz z przyznaniem stypendium sportowego lub nagrody z inicjatywy własnej Wójta Gminy.

§ 21. Środki finansowe na stypendia sportowe, nagrody i wyróżnienia pokrywane są z budżetu gminy – dział kultura fizyczna i sport.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 22. Traci moc uchwała Nr IX/41/07 Rady Gminy Brenna z dnia 12 kwietnia 2007 roku w sprawie zasad przyznawania wyróżnień i nagród za wybitne osiągnięcia sportowe.

§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brenna.

§ 24. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Wojnar

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Daniel Kotyras

Dyrektor ds. Marketingu i PR w NetArt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »