| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/103/2011 Rady Gminy Jeleśnia

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/84/2011 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, budynków, budowli i gruntów, zwolnień podatkowych na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz.1591 ze zm.) art. 5, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2012 r. (M. P z 2011 r. Nr 95, poz. 961) oraz art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. z 2010r. Nr 17 poz. 95 ze zm.). Rada Gminy Jeleśnia uchwala:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale Nr XIII/84/2011 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wyskości stawek podatku od nieruchomości, budynków, budowli i gruntów, zwolnień podatkowych na rok 2012:

a) uchyla się § 2 ust. 1 oraz § 2 ust. 2 i wprowadza się § 2 ust. 1 o następującym brzmieniu: Grunty, budynki lub ich części oraz budowle stanowiące własność Gminy Jeleśnia nie rozdysponowane w trwały zarząd lub użytkowanie wieczyste, nie przeznaczone pod działalność gospodarczą.

b) zmienia się numeracja § 2 ust. 3 na ust. 2, a ust. 4 na ust. 3.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Pindel

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Bojko

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »