| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/104/2011 Rady Gminy Jeleśnia

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie zmiany uchwały NR XIII/85/2011 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 10, art. 12 ust. 4, art. 12b ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2012 r. (M.P z 25 października 2011r. Nr 95, poz. 961), Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 października 2011 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 r. (M. P. z dnia 25 października 2011 r., Nr 95, poz 962) oraz art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2, ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010r. Nr 17 poz. 95 ze zm.). Rada Gminy Jeleśnia uchwala:

§ 1. Dokonuje się zmiany w uchwale Nr XIII/85/2011 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2012: w § 1 ust. 6, w tabeli określającej stawkę podatku od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością roliczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego posiadających dwie osie w rubryce dotyczącej tonażu "nie mniej niż" 38 ton uchyla się w rubryce "inny system zawieszenia osi jezdnych" kwotę "1 762,00 zł" i wprowadza się kwotę "1 773,90 zł".

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleśnia.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Pindel

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »