| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/104/2011 Rady Gminy Jeleśnia

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie zmiany uchwały NR XIII/85/2011 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 10, art. 12 ust. 4, art. 12b ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2012 r. (M.P z 25 października 2011r. Nr 95, poz. 961), Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 października 2011 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 r. (M. P. z dnia 25 października 2011 r., Nr 95, poz 962) oraz art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2, ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010r. Nr 17 poz. 95 ze zm.). Rada Gminy Jeleśnia uchwala:

§ 1. Dokonuje się zmiany w uchwale Nr XIII/85/2011 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2012: w § 1 ust. 6, w tabeli określającej stawkę podatku od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością roliczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego posiadających dwie osie w rubryce dotyczącej tonażu "nie mniej niż" 38 ton uchyla się w rubryce "inny system zawieszenia osi jezdnych" kwotę "1 762,00 zł" i wprowadza się kwotę "1 773,90 zł".

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleśnia.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Pindel

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Jan Majczyk

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »