| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/106/2011 Rady Gminy Jeleśnia

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/87/2011 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie stawek dziennych opłaty miejscowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 17, art. 19 pkt. 1 lit. b oraz pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2012 r. (M.P z 2011r. Nr 95, poz. 961). Rada Gminy Jeleśnia uchwala:

§ 1. Dokonuje się następującej zmiany w uchwale Nr XIII/87/2011 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie stawek dziennych opłaty miejscowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru na 2012 rok:

a) uchyla się § 2 ust. 2.2 i wprowadza się § 2 ust. 2 o następującym brzmieniu: "Opłatę miejscową pobierają osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, kierujące hotelami, motelami, pensjonatami, domami wczasowymi, wypoczynkowymi lub wycieczkowymi, kwaterami prywatnymi, schroniskami, kampingami, polami biwakowymi, albo podobnymi obiektami usługowymi, których wykaz stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. Opłata miejscowa pobierana jest od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych,szkoleniowych lub turystycznych."

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Pindel

Załącznik do Uchwały Nr XIV/106/2011
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/106/2011 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 29 grudnia 2011 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »