| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 60/XI/2011 Rady Gminy Kamienica Polska

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 54/X/2011 z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień przedmiotowych w roku podatkowym 2012

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z   2001 roku Nr 142 poz. 1591 z   poźn. zm.), art.8, art.10 i   art.12 ust.4 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 roku o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U z   2010 roku Nr 95 poz.613), Obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 20.10.2011 roku w   sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w   2012 roku (Monitor Polski Nr 95 poz. 962), Obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 19.10.2011 roku w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2012 roku (Monitor Polski Nr 95 poz. 961), Rada Gminy uchwala, co następuje:  

§   1.  

Zmienia się § 1   ust. 1   lit. d Uchwały Nr 54/X/2011 Rady Gminy Kamienica Polska z   dnia 24 listopada 2011 roku, który otrzymuje brzmienie:  

d)   od samochodów ciężarowych o   dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:  

 

Liczba osi dopuszczalna  
masa całkowita  

Stawka podatku (w złotych)  

Nie mniej niż  

mniej niż  

oś jezdna (osie jezdne) z   zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne  

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych  

dwie osie  

12  

13  

124  

166  

13  

14  

166  

458  

14  

15  

458  

644  

15  

18  
i więcej  

644  

1 461  

trzy osie  

12  

17  

166  

287  

17  

19  

287  

594  

19  

21  

594  

768  

21  

23  

768  

1 176  

23  

25  

1 176  

1 832  

25  

26  
i więcej  

1 176  

1 832  

cztery osie i   więcej  

12  

25  

768  

780  

25  

27  

780  

1 213  

27  

29  

1 213  

1 919  

29  

31  

1 919  

2 786  

31  

32  
i więcej  

1 919  

2 786  

§   2.  

Uchyla się § 3   Uchwały Nr 54/X/2011 Rady Gminy Kamienica Polska z   dnia 24 listopada 2011 roku.  

§   3.  

Pozostałe zapisy Uchwały pozostają bez zmian.  

§   4.  

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   5.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2012 roku.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


mgr   Marian   Kaźmierczak

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »