| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 60/XI/2011 Rady Gminy Kamienica Polska

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 54/X/2011 z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień przedmiotowych w roku podatkowym 2012

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z   2001 roku Nr 142 poz. 1591 z   poźn. zm.), art.8, art.10 i   art.12 ust.4 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 roku o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U z   2010 roku Nr 95 poz.613), Obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 20.10.2011 roku w   sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w   2012 roku (Monitor Polski Nr 95 poz. 962), Obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 19.10.2011 roku w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2012 roku (Monitor Polski Nr 95 poz. 961), Rada Gminy uchwala, co następuje:  

§   1.  

Zmienia się § 1   ust. 1   lit. d Uchwały Nr 54/X/2011 Rady Gminy Kamienica Polska z   dnia 24 listopada 2011 roku, który otrzymuje brzmienie:  

d)   od samochodów ciężarowych o   dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:  

 

Liczba osi dopuszczalna  
masa całkowita  

Stawka podatku (w złotych)  

Nie mniej niż  

mniej niż  

oś jezdna (osie jezdne) z   zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne  

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych  

dwie osie  

12  

13  

124  

166  

13  

14  

166  

458  

14  

15  

458  

644  

15  

18  
i więcej  

644  

1 461  

trzy osie  

12  

17  

166  

287  

17  

19  

287  

594  

19  

21  

594  

768  

21  

23  

768  

1 176  

23  

25  

1 176  

1 832  

25  

26  
i więcej  

1 176  

1 832  

cztery osie i   więcej  

12  

25  

768  

780  

25  

27  

780  

1 213  

27  

29  

1 213  

1 919  

29  

31  

1 919  

2 786  

31  

32  
i więcej  

1 919  

2 786  

§   2.  

Uchyla się § 3   Uchwały Nr 54/X/2011 Rady Gminy Kamienica Polska z   dnia 24 listopada 2011 roku.  

§   3.  

Pozostałe zapisy Uchwały pozostają bez zmian.  

§   4.  

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   5.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2012 roku.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


mgr   Marian   Kaźmierczak

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Meritus

Meritus Systemy Informatyczne Sp. z o.o. jest kontynuatorem działalności firmy Meritus 2 Spółka Jawna, działającej od 1990 r.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »