| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 60/XI/2011 Rady Gminy Kamienica Polska

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 54/X/2011 z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień przedmiotowych w roku podatkowym 2012

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z   2001 roku Nr 142 poz. 1591 z   poźn. zm.), art.8, art.10 i   art.12 ust.4 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 roku o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U z   2010 roku Nr 95 poz.613), Obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 20.10.2011 roku w   sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w   2012 roku (Monitor Polski Nr 95 poz. 962), Obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 19.10.2011 roku w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2012 roku (Monitor Polski Nr 95 poz. 961), Rada Gminy uchwala, co następuje:  

§   1.  

Zmienia się § 1   ust. 1   lit. d Uchwały Nr 54/X/2011 Rady Gminy Kamienica Polska z   dnia 24 listopada 2011 roku, który otrzymuje brzmienie:  

d)   od samochodów ciężarowych o   dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:  

 

Liczba osi dopuszczalna  
masa całkowita  

Stawka podatku (w złotych)  

Nie mniej niż  

mniej niż  

oś jezdna (osie jezdne) z   zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne  

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych  

dwie osie  

12  

13  

124  

166  

13  

14  

166  

458  

14  

15  

458  

644  

15  

18  
i więcej  

644  

1 461  

trzy osie  

12  

17  

166  

287  

17  

19  

287  

594  

19  

21  

594  

768  

21  

23  

768  

1 176  

23  

25  

1 176  

1 832  

25  

26  
i więcej  

1 176  

1 832  

cztery osie i   więcej  

12  

25  

768  

780  

25  

27  

780  

1 213  

27  

29  

1 213  

1 919  

29  

31  

1 919  

2 786  

31  

32  
i więcej  

1 919  

2 786  

§   2.  

Uchyla się § 3   Uchwały Nr 54/X/2011 Rady Gminy Kamienica Polska z   dnia 24 listopada 2011 roku.  

§   3.  

Pozostałe zapisy Uchwały pozostają bez zmian.  

§   4.  

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   5.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2012 roku.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


mgr   Marian   Kaźmierczak

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Cypel

absolwent pedagogiki (specjalizacja doradztwo zawodowe z coachingiem) oraz studiów podyplomowych z zarządzania personelem. Od 2011 roku aktywnie zajmuje się̨ coachingiem, który jest jego pasją. Ukończył Practitioner Coach Diploma, szkolenie certyfikowane przez Noble Manhattan Coaching, International Institute of Coaching and Mentoring oraz Institute of Leadership and Management. Dodatkowo ukończył Coaching Clinic® Licensing Program, szkolenie licencjonowane przez CoachU oraz International Coach Federation, tym samym stając się̨ licencjonowanym trenerem Coaching Clinic®, najbardziej kompleksowego na polskim rynku szkolenia rozwijającego umiejętności coachingowe menedżerów. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Coachingu i Rozwoju oraz Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej. Autor artykułów o tematyce coachingowej dla: czasopisma Personel i Zarządzanie oraz tekstów portali prnews.pl, hrnews.pl, architekcikariery.pl, a także autor komentarzy do czterech dylematów etycznych coacha w książce „Profesjonalny coaching zasady i dylematy etyczne w pracy coacha”. Jest również̇ jednym ze współautorów książki „Zastosowanie coachingu w polityce społecznej”. W 2015 r. przeprowadził pierwsze w Polsce badania naukowe nad skutecznością̨ e-coachingu w rozwoju osobistym ludzi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »