| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 61/IX/2011 Rady Gminy Przyrów

z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Przyrów nr 56/VIII/2011 w sprawie: ustalenia podatku od środków transportowych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.40 ust 1, art. 41ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001r. z późn. zmianami/; art. 4 ust.1, art.4 ust.1 i art.13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /Dz.U. Nr 68 poz. 449 z 2007r./; art.5, art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /t.j. z dnia 17 maja 2010r. Dz.U. Nr 95 poz. 613, z późn. zmianami/ oraz; Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r. (M.P. Nr 95 , poz. 961).

Rada Gminy w Przyrowie u c h w a l a , co następuje :

§ 1. § 1 pkt 7) Uchwały nr 56/VIII/11 z dnia 10.11.11r. otrzymuje brzmienie: „Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez płatnika podatku rolnego :

Rodzaj pojazdu

oś jezdna z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne

inne zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

a) jedna oś :

- od 12 ton do poniżej 18 ton

465,-

515,-

- od 18 ton do poniżej 25 ton

566,-

596,-

- od 25 ton

616,-

717,-

b) dwie osie :

- od 12 ton do poniżej 28 ton

465,-

515,-

- od 28 ton do poniżej 33 ton

818,-

929,-

- od 33 ton do poniżej 38 ton

1.222,-

1.348,-

- od 38 ton w zwyż

1.465,-

1.838,-

c) trzy osie i więcej :

- od 12 ton do poniżej 38 ton

737,-

1.010,-

- od 38 ton w zwyż

1.060,-

1.374,-

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Przyrowie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2012 roku .

Przewodniczący Rady Gminy


Rajmund Michalik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »