| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 61/IX/2011 Rady Gminy Przyrów

z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Przyrów nr 56/VIII/2011 w sprawie: ustalenia podatku od środków transportowych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.40 ust 1, art. 41ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001r. z późn. zmianami/; art. 4 ust.1, art.4 ust.1 i art.13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /Dz.U. Nr 68 poz. 449 z 2007r./; art.5, art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /t.j. z dnia 17 maja 2010r. Dz.U. Nr 95 poz. 613, z późn. zmianami/ oraz; Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r. (M.P. Nr 95 , poz. 961).

Rada Gminy w Przyrowie u c h w a l a , co następuje :

§ 1. § 1 pkt 7) Uchwały nr 56/VIII/11 z dnia 10.11.11r. otrzymuje brzmienie: „Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez płatnika podatku rolnego :

Rodzaj pojazdu

oś jezdna z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne

inne zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

a) jedna oś :

- od 12 ton do poniżej 18 ton

465,-

515,-

- od 18 ton do poniżej 25 ton

566,-

596,-

- od 25 ton

616,-

717,-

b) dwie osie :

- od 12 ton do poniżej 28 ton

465,-

515,-

- od 28 ton do poniżej 33 ton

818,-

929,-

- od 33 ton do poniżej 38 ton

1.222,-

1.348,-

- od 38 ton w zwyż

1.465,-

1.838,-

c) trzy osie i więcej :

- od 12 ton do poniżej 38 ton

737,-

1.010,-

- od 38 ton w zwyż

1.060,-

1.374,-

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Przyrowie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2012 roku .

Przewodniczący Rady Gminy


Rajmund Michalik

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »