| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 208/XV/2011 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 22 listopada 2011r.

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 12 oraz ust. 2 pkt 3, art. 97 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (jt. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) Rada Miasta Częstochowy uchwala:

§ 1. Ustala się zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w następujących ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych zwanych dalej „placówkami”:

1) Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie w Częstochowie przy ul. Jasnogórskiej 36,

2) Domu Dziennego Pobytu dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Częstochowie przy ul. Focha 71a,

3) Centrum Rehabilitacji dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Częstochowie przy ul. Focha 71a,

4) Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie przy ul. Focha 71a,

5) Hostelu Domu Dziennego Pobytu dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Częstochowie przy ul. Focha 71a,

6) Hostelu Centrum Rehabilitacji dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Częstochowie przy ul. Focha 71a,

7) Mieszkaniu chronionym w Częstochowie przy ul. Michałowskiego 30,

8) Mieszkaniach chronionych w Centrum Rehabilitacji dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Częstochowie przy ul. Focha 71a,

9) Mieszkaniach chronionych o charakterze adaptacyjnym dla osób upośledzonych umysłowo w Centrum Rehabilitacji dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Częstochowie przy ul. Focha 71a,

10) Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn w Częstochowie przy ul. Krakowskiej 80/15,

11) Przytulisku dla Kobiet „Oaza” w Częstochowie przy ul. Staszica 5,

12) Przytulisku dla Rodzin im. Św. Brata Alberta w Częstochowie przy ul. Krakowskiej 80/2,

13) Przytulisku dla Bezdomnych im. Św. Brata Alberta w Częstochowie przy ul. Krakowskiej 80/2,

14) Noclegowni funkcjonującej w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn w Częstochowie przy ul. Krakowskiej 80/15,

15) Noclegowni funkcjonującej w Przytulisku dla Kobiet „Oaza” w Częstochowie przy ul. Staszica 5,

16) Centrum Pomocy Rodzinie i Interwencji Kryzysowej w Mariance Rędzińskiej przy ul. Srebrnej 25,

17) Domu dla Bezdomnych Nr 2 w Lubojence ul. Prosta 99 b.

§ 2. 1. Korzystanie z miejsca pobytu, noclegu lub z innych świadczeń w placówkach jest odpłatne, w oparciu o tabele stanowiące załączniki od nr 1 do nr 10 uchwały oraz aktualne stawki odpłatności.

2. Dzienne stawki odpłatności, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, corocznie określa w formie zarządzenia Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie, zwanego dalej „Ośrodkiem”, na podstawie wydatków ponoszonych na działalność placówek w poprzednim roku budżetowym, bez wydatków inwestycyjnych, powiększonych o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, przyjęty w ustawie budżetowej na dany rok budżetowy, podzielony przez 12 miesięcy, średnią miesięczną liczbę dni, w których funkcjonuje placówka oraz liczbę miejsc w placówce.

3. Koszt jednej godziny usługi rehabilitacyjnej świadczonej w Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie w Częstochowie oraz w Centrum Rehabilitacji dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Częstochowie, corocznie określa w formie zarządzenia Dyrektor Ośrodka, na podstawie sumy wydatków ponoszonych na czynsz, centralne ogrzewanie, płace fizykoterapeutów i lekarza, sprzątanie sal rehabilitacyjnych oraz media zużyte do przeprowadzania zabiegów w poprzednim roku budżetowym, powiększonych o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, przyjęty w ustawie budżetowej na dany rok budżetowy.

4. Dzienną stawkę odpłatności w placówkach, o których mowa w § 1 pkt 2, 5 i 7 oraz pkt 10-17 corocznie określa w formie zarządzenia Dyrektor Ośrodka, po uchwaleniu budżetu, w oparciu o zawarte umowy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 4. Traci moc uchwała Rady Miasta Częstochowy Nr 414/XXXVII/2008 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych i ośrodku interwencji kryzysowej, zmieniona uchwałami Nr 441/XXXIX/2009 z dnia 23 lutego 2009 r., Nr 560/XLVII/2009 z dnia 26 października 2009 r. i Nr 168/XII/2011 z dnia 19 września 2011 r.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Częstochowy


mgr inż. Jerzy Nowakowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 208/XV/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 22 listopada 2011 r.
Zalacznik1.pdf

208 15zal.1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 208/XV/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 22 listopada 2011 r.
Zalacznik2.pdf

208 15zal.2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 208/XV/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 22 listopada 2011 r.
Zalacznik3.pdf

208 15zal.3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 208/XV/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 22 listopada 2011 r.
Zalacznik4.pdf

208 15zal.4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 208/XV/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 22 listopada 2011 r.
Zalacznik5.pdf

208 15zal.5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 208/XV/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 22 listopada 2011 r.
Zalacznik6.pdf

208 15zal.6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 208/XV/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 22 listopada 2011 r.
Zalacznik7.pdf

208 15zal.7

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 208/XV/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 22 listopada 2011 r.
Zalacznik8.pdf

208 15zal.8

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 208/XV/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 22 listopada 2011 r.
Zalacznik9.pdf

208 15zal.9

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 208/XV/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 22 listopada 2011 r.
Zalacznik10.pdf

208 15zal.10

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych

Doradztwo podatkowe, rachunkowość, audyt, obsługa i pomoc w trakcie postępowań z organami podatkowymi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »