| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 208/XV/2011 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 22 listopada 2011r.

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 12 oraz ust. 2 pkt 3, art. 97 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (jt. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) Rada Miasta Częstochowy uchwala:

§ 1. Ustala się zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w następujących ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych zwanych dalej „placówkami”:

1) Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie w Częstochowie przy ul. Jasnogórskiej 36,

2) Domu Dziennego Pobytu dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Częstochowie przy ul. Focha 71a,

3) Centrum Rehabilitacji dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Częstochowie przy ul. Focha 71a,

4) Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie przy ul. Focha 71a,

5) Hostelu Domu Dziennego Pobytu dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Częstochowie przy ul. Focha 71a,

6) Hostelu Centrum Rehabilitacji dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Częstochowie przy ul. Focha 71a,

7) Mieszkaniu chronionym w Częstochowie przy ul. Michałowskiego 30,

8) Mieszkaniach chronionych w Centrum Rehabilitacji dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Częstochowie przy ul. Focha 71a,

9) Mieszkaniach chronionych o charakterze adaptacyjnym dla osób upośledzonych umysłowo w Centrum Rehabilitacji dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Częstochowie przy ul. Focha 71a,

10) Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn w Częstochowie przy ul. Krakowskiej 80/15,

11) Przytulisku dla Kobiet „Oaza” w Częstochowie przy ul. Staszica 5,

12) Przytulisku dla Rodzin im. Św. Brata Alberta w Częstochowie przy ul. Krakowskiej 80/2,

13) Przytulisku dla Bezdomnych im. Św. Brata Alberta w Częstochowie przy ul. Krakowskiej 80/2,

14) Noclegowni funkcjonującej w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn w Częstochowie przy ul. Krakowskiej 80/15,

15) Noclegowni funkcjonującej w Przytulisku dla Kobiet „Oaza” w Częstochowie przy ul. Staszica 5,

16) Centrum Pomocy Rodzinie i Interwencji Kryzysowej w Mariance Rędzińskiej przy ul. Srebrnej 25,

17) Domu dla Bezdomnych Nr 2 w Lubojence ul. Prosta 99 b.

§ 2. 1. Korzystanie z miejsca pobytu, noclegu lub z innych świadczeń w placówkach jest odpłatne, w oparciu o tabele stanowiące załączniki od nr 1 do nr 10 uchwały oraz aktualne stawki odpłatności.

2. Dzienne stawki odpłatności, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, corocznie określa w formie zarządzenia Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie, zwanego dalej „Ośrodkiem”, na podstawie wydatków ponoszonych na działalność placówek w poprzednim roku budżetowym, bez wydatków inwestycyjnych, powiększonych o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, przyjęty w ustawie budżetowej na dany rok budżetowy, podzielony przez 12 miesięcy, średnią miesięczną liczbę dni, w których funkcjonuje placówka oraz liczbę miejsc w placówce.

3. Koszt jednej godziny usługi rehabilitacyjnej świadczonej w Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie w Częstochowie oraz w Centrum Rehabilitacji dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Częstochowie, corocznie określa w formie zarządzenia Dyrektor Ośrodka, na podstawie sumy wydatków ponoszonych na czynsz, centralne ogrzewanie, płace fizykoterapeutów i lekarza, sprzątanie sal rehabilitacyjnych oraz media zużyte do przeprowadzania zabiegów w poprzednim roku budżetowym, powiększonych o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, przyjęty w ustawie budżetowej na dany rok budżetowy.

4. Dzienną stawkę odpłatności w placówkach, o których mowa w § 1 pkt 2, 5 i 7 oraz pkt 10-17 corocznie określa w formie zarządzenia Dyrektor Ośrodka, po uchwaleniu budżetu, w oparciu o zawarte umowy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 4. Traci moc uchwała Rady Miasta Częstochowy Nr 414/XXXVII/2008 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych i ośrodku interwencji kryzysowej, zmieniona uchwałami Nr 441/XXXIX/2009 z dnia 23 lutego 2009 r., Nr 560/XLVII/2009 z dnia 26 października 2009 r. i Nr 168/XII/2011 z dnia 19 września 2011 r.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Częstochowy


mgr inż. Jerzy Nowakowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 208/XV/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 22 listopada 2011 r.
Zalacznik1.pdf

208 15zal.1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 208/XV/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 22 listopada 2011 r.
Zalacznik2.pdf

208 15zal.2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 208/XV/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 22 listopada 2011 r.
Zalacznik3.pdf

208 15zal.3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 208/XV/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 22 listopada 2011 r.
Zalacznik4.pdf

208 15zal.4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 208/XV/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 22 listopada 2011 r.
Zalacznik5.pdf

208 15zal.5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 208/XV/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 22 listopada 2011 r.
Zalacznik6.pdf

208 15zal.6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 208/XV/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 22 listopada 2011 r.
Zalacznik7.pdf

208 15zal.7

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 208/XV/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 22 listopada 2011 r.
Zalacznik8.pdf

208 15zal.8

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 208/XV/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 22 listopada 2011 r.
Zalacznik9.pdf

208 15zal.9

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 208/XV/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 22 listopada 2011 r.
Zalacznik10.pdf

208 15zal.10

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Romuald Pilitowski

Prezes Zarządu Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »