| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 121/XIV/11 Rady Gminy Poczesna

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142. poz. 1591 z późn. zm) art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm) oraz art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z póżn zm.) art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682) oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 197 poz. 1172).

Rada Gminy Poczesna uchwala:

§ 1. 1. Podatnicy podatku od nieruchomości składają informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych lub deklarację podatkową na drukach stanowiących załączniki do niniejszej uchwały: 1) załącznik nr 1 - informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych dla osób fizycznych 2) załącznik nr 2 - deklaracja na podatek od nieruchomości dla podatników nie będących osobami fizycznymi

2. Obowiązek składania w/w dokumentów dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. 1. Podatnicy podatku rolnego składają informację o gruntach lub deklarację na podatek rolny na drukach stanowiących załączniki do niniejszej uchwały: 1) załącznik nr 3 - informacja o gruntach dla osób fizycznych, 2) załącznik nr 4 - deklaracja na podatek rolny dla podatników nie będących osobami fizycznymi.

2. Podatnicy podatku leśnego składają informację o lasach lub deklarację na podatek leśny na drukach stanowiących załączniki do niniejszej uchwały: 1)załącznik nr 5 - informacja o lasach dla osób fizycznych, 2)załącznik nr 6 - deklaracja na podatek leśny dla podatników nie będących osobami fizycznymi

3. Obowiązek składania w/w dokumentów dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy ustawy o podatku rolnym lub ustawy o podatku leśnym.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poczesna.

§ 4. Traci moc uchwała Nr 20/IV/11 w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych z dnia 13 stycznia 2011 r.(Dz.Urz. Woj. Śląskiego z 2011 r. Nr 27, poz. 492)

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

Przewodnicząca Rady


mgr inż. Lidia Kaźmierczak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 121/XIV/11
Rady Gminy Poczesna
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 121/XIV/11
Rady Gminy Poczesna
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 121/XIV/11
Rady Gminy Poczesna
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Informacja w sprawie podatku rolnego

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 121/XIV/11
Rady Gminy Poczesna
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Deklaracja na podatek rolny

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 121/XIV/11
Rady Gminy Poczesna
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Informacja o lasach do celu podatku leśnego

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 121/XIV/11
Rady Gminy Poczesna
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Deklaracja na podatek leśny

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Challenger

Organizacja non-profit

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »