| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 121/XIV/11 Rady Gminy Poczesna

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142. poz. 1591 z późn. zm) art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm) oraz art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z póżn zm.) art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682) oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 197 poz. 1172).

Rada Gminy Poczesna uchwala:

§ 1. 1. Podatnicy podatku od nieruchomości składają informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych lub deklarację podatkową na drukach stanowiących załączniki do niniejszej uchwały: 1) załącznik nr 1 - informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych dla osób fizycznych 2) załącznik nr 2 - deklaracja na podatek od nieruchomości dla podatników nie będących osobami fizycznymi

2. Obowiązek składania w/w dokumentów dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. 1. Podatnicy podatku rolnego składają informację o gruntach lub deklarację na podatek rolny na drukach stanowiących załączniki do niniejszej uchwały: 1) załącznik nr 3 - informacja o gruntach dla osób fizycznych, 2) załącznik nr 4 - deklaracja na podatek rolny dla podatników nie będących osobami fizycznymi.

2. Podatnicy podatku leśnego składają informację o lasach lub deklarację na podatek leśny na drukach stanowiących załączniki do niniejszej uchwały: 1)załącznik nr 5 - informacja o lasach dla osób fizycznych, 2)załącznik nr 6 - deklaracja na podatek leśny dla podatników nie będących osobami fizycznymi

3. Obowiązek składania w/w dokumentów dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy ustawy o podatku rolnym lub ustawy o podatku leśnym.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poczesna.

§ 4. Traci moc uchwała Nr 20/IV/11 w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych z dnia 13 stycznia 2011 r.(Dz.Urz. Woj. Śląskiego z 2011 r. Nr 27, poz. 492)

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

Przewodnicząca Rady


mgr inż. Lidia Kaźmierczak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 121/XIV/11
Rady Gminy Poczesna
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 121/XIV/11
Rady Gminy Poczesna
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 121/XIV/11
Rady Gminy Poczesna
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Informacja w sprawie podatku rolnego

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 121/XIV/11
Rady Gminy Poczesna
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Deklaracja na podatek rolny

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 121/XIV/11
Rady Gminy Poczesna
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Informacja o lasach do celu podatku leśnego

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 121/XIV/11
Rady Gminy Poczesna
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Deklaracja na podatek leśny

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Barchan

Ekspert ds. Leasingu, Menedżer

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »