| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/86/11 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie zmiany w uchwale Nr XIV/79/11 z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej na rok 2012, zasad jej ustalania, poboru i wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz art.15 i art. 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych ( M.P. Nr 95 poz. 962 z 25 października 2011 r.).

Rada Gminy Radziechowy - Wieprz uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Rady Gminy Radziechowy - Wieprz Nr XIV/79/11 z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej na rok 2012, zasad jej ustalania, poboru i wynagrodzenia za inkaso § 5 otrzymuje brzmienie: "zobowiązuje się inkasentów do rozliczania się z opłaty targowej w terminie 5 dni od daty jej pobrania w Urzędzie Gminy Radziechowy - Wieprz".

§ 2.

Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziechowy - Wieprz.

§ 4.

1) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2) Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy Radziechowy - Wieprz


Marian Motyka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria klasyfikacyjna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »