| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/185/11 Rady Miejskiej w Zabrzu

z dnia 14 listopada 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/84/07 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zabrze, zmienionej Uchwałą Nr XII/140/07 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 2 sierpnia 2007 r

w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/84/07 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zabrze, zmienionej Uchwałą Nr XII/140/07 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 2 sierpnia 2007 r.

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 42 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze

Rada Miejska w Zabrzu
uchwala:

§ 1.

W Uchwale Nr VIII/84/07 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zabrze, zmienionej Uchwałą Nr XII/140/07 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 2 sierpnia 2007 r., wprowadza się następujące zmiany:

1)paragraf 3 otrzymuje brzmienie:

„Rozmiar zniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla wicedyrektora szkoły lub placówki jest o 4 godziny mniejszy od rozmiaru zniżki dla dyrektora szkoły lub placówki ustalonej w załączniku do uchwały, z wyłączeniem wicedyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu, którego rozmiar zniżki określa się w załączniku do uchwały.";

2)w załączniku do uchwały, w wierszu o liczbie porządkowej 14 w kolumnie „Stanowiska kierownicze" wykreślić słowa „Doskonalenia Zawodowego”, wpisując w to miejsce słowo „Ustawicznego”;

3)w załączniku do uchwały, po wierszu o liczbie porządkowej 14 dopisać wiersz o liczbie porządkowej 14a, wpisując w kolumnie „Stanowiska kierownicze" następującą treść „Wicedyrektor CKPiU" oraz wpisując w kolumnie „Rozmiar zniżki w godzinach" liczbę 16;

4)w załączniku do uchwały, w wierszu o liczbie porządkowej 15 w kolumnie „Stanowiska kierownicze" wykreślić dotychczasową treść, wpisując w to miejsce treść „Kierownik filii CKPiU” oraz w kolumnie „Rozmiar zniżki w godzinach" wykreślić liczbę 17, wpisując w to miejsce liczbę 14;

5)w załączniku do uchwały, w wierszu o liczbie porządkowej 16 w kolumnie „Stanowiska kierownicze" wykreślić dotychczasową treść, wpisując w to miejsce treść „Zastępca kierownika filii CKPiU” oraz w kolumnie „Rozmiar zniżki w godzinach" wykreślić liczbę 14, wpisując w to miejsce liczbę 12;

6)w załączniku do uchwały, w wierszu o liczbie porządkowej 17 w kolumnie „Stanowiska kierownicze" wykreślić treść „CKPiDZ”, wpisując w to miejsce treść „CKPiU”;

7)w załączniku do uchwały, po wierszu o liczbie porządkowej 28 dopisać wiersz o liczbie porządkowej 29, wpisując w kolumnie „Stanowiska kierownicze" następującą treść „Kierownik szkolenia sportowego w szkole (zespole) z oddziałami sportowymi do 20 oddziałów ogółem” oraz wpisując w kolumnie „Rozmiar zniżki w godzinach" liczbę 8;

8)w załączniku do uchwały, po wierszu o liczbie porządkowej 29 dopisać wiersz o liczbie porządkowej 30, wpisując w kolumnie „Stanowiska kierownicze" następującą treść „Kierownik szkolenia sportowego w szkole (zespole) z oddziałami sportowymi od 21 i więcej oddziałów ogółem” oraz wpisując w kolumnie „Rozmiar zniżki w godzinach" liczbę 10.

§ 2.

Pozostała treść uchwały nie podlega zmianom.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zabrzu


mgr Marian Czochara

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Białobrzewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »