| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/88/11 Rady Gminy Łękawica

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia prowadzonego przez gminę Łękawica przedszkola publicznego

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 oraz art.40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), oraz art.14 ust.5 pkt.1 w związku z art.6 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 07 września 1991 r o systemie oświaty ( t.j. Dz. U. z 2004 r Nr 256. poz.2572 z późniejszymi zmianami )

Rada Gminy Łękawica uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się, że realizacja bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu publicznym dla którego gmina Łękawica jest organem prowadzącym odbywać się będzie w wymiarze 5 godzin dziennie tj. od godziny 8-ej do 13-ej i dodatkowo jedną godzinę w tygodniu na nauczanie religii, zgodnie z ustalonym przez dyrektora ramowym rozkładem dnia.

§ 2. Opłata za świadczenia w czasie przekraczającym wymiar zajęć o którym mowa w § 1 wynosi 1,90 zł za jedną godzinę tych świadczeń.

§ 3. Opłata jest ustalana miesięcznie jako iloczyn liczby godzin oraz stawki określonej w § 2.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XLII/283/10 Rady Gminy Łękawica z dnia 10 listopada 2010 r w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia prowadzonego przez gminę Łękawica przedszkola publicznego .

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Łękawica


Bronisław Stachura

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polish Advisory Group

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »