| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/98/2011 Rady Miejskiej w Pyskowicach

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pyskowice udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2010r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r. nr 5 poz. 13), działając na wniosek Burmistrza Miasta Rada Miejska w Pyskowicach uchwala:

§ 1. Wykaz przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników na terenie Gminy Pyskowice określa załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Uchyla się Uchwałę nr XLVII/441/98 z dnia 24.02.1998r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z przystanków komunikacji miejskiej.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pyskowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady


mgr inż. Jolanta Drozd


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/98/2011
Rady Miejskiej w Pyskowicach
z dnia 30 listopada 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Wykaz przystanków komunikacyjnych udostępnionych operatorom i przewoźnikom


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/98/2011
Rady Miejskiej w Pyskowicach
z dnia 30 listopada 2011 r.

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników na terenie Gminy Pyskowice.

1) Z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Pyskowice mogą korzystać wyłącznie operatorzy i przewoźnicy posiadający stosowne zezwolenie na prowadzenie przewozów regularnych na określonych liniach komunikacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. nr 125, poz. 874 z późn. zmianami).Zezwolenie na prowadzenie przewozów nieregularnych nie uprawnia do zabierania pasażerów z przystanków komunikacyjnych.

2) Do korzystania z przystanków uprawniony jest operator i przewoźnik drogowy, o którym mowa w pkt. 1 posiadający zezwolenie na korzystanie z przystanków komunikacyjnych wydane przez Burmistrza Miasta Pyskowice.

3) Przystanki komunikacyjne udostępnia się operatorom i przewoźnikom na pisemny wniosek zawierający:

a) proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, czasy odjazdów oraz długość linii podana w kilometrach i odległości między przystankami na terenie Gminy Pyskowice.

b) schemat z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami na terenie Gminy Pyskowice.

c) w przypadku lini rozpoczynających lub kończących sie na terenie Gminy Pyskowice, miejsca postoju pojazdów realizujących przewozy na przystanku początkowym i końcowym.

4) Zezwolenie na korzystanie z przystanków komunikacyjnych może zostać cofnięte w przypadku stwierdzenia:

a) niepłacenia należności za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez trzy kolejne okresy płatnicze,

b) wygaśnięcia lub cofnięcia uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób,

c) realizowania przewozów w sposób niezgodny z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym,

d) niepowiadomienia właściciela lub zarządcy przystanków, o zmianie rozkładu jazdy lub przystanków z których korzysta operator i przewoźnik,

e) zaprzestania działalności przewozowej.

5) Wszelkie zmiany z rozkładzie jazdy wymagają pisemnego zgłoszenia.

6) Korzystanie z przystanków komunikacyjnych jest odpłatne.

7) Operatorzy i przewoźnicy zobowiązani są zatrzymywać swoje pojazdy wyłącznie na przystankach w celu umożliwienia wsiadania i wysiadania pasażerów.

8) Na terenie przystanków komunikacyjnych zabrania się rozmieszczania plakatów i ogłoszeń bez zgody Urzędu Miejskiego w Pyskowicach.

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »