| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/98/2011 Rady Miejskiej w Pyskowicach

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pyskowice udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2010r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r. nr 5 poz. 13), działając na wniosek Burmistrza Miasta Rada Miejska w Pyskowicach uchwala:

§ 1. Wykaz przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników na terenie Gminy Pyskowice określa załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Uchyla się Uchwałę nr XLVII/441/98 z dnia 24.02.1998r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z przystanków komunikacji miejskiej.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pyskowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady


mgr inż. Jolanta Drozd


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/98/2011
Rady Miejskiej w Pyskowicach
z dnia 30 listopada 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Wykaz przystanków komunikacyjnych udostępnionych operatorom i przewoźnikom


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/98/2011
Rady Miejskiej w Pyskowicach
z dnia 30 listopada 2011 r.

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników na terenie Gminy Pyskowice.

1) Z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Pyskowice mogą korzystać wyłącznie operatorzy i przewoźnicy posiadający stosowne zezwolenie na prowadzenie przewozów regularnych na określonych liniach komunikacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. nr 125, poz. 874 z późn. zmianami).Zezwolenie na prowadzenie przewozów nieregularnych nie uprawnia do zabierania pasażerów z przystanków komunikacyjnych.

2) Do korzystania z przystanków uprawniony jest operator i przewoźnik drogowy, o którym mowa w pkt. 1 posiadający zezwolenie na korzystanie z przystanków komunikacyjnych wydane przez Burmistrza Miasta Pyskowice.

3) Przystanki komunikacyjne udostępnia się operatorom i przewoźnikom na pisemny wniosek zawierający:

a) proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, czasy odjazdów oraz długość linii podana w kilometrach i odległości między przystankami na terenie Gminy Pyskowice.

b) schemat z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami na terenie Gminy Pyskowice.

c) w przypadku lini rozpoczynających lub kończących sie na terenie Gminy Pyskowice, miejsca postoju pojazdów realizujących przewozy na przystanku początkowym i końcowym.

4) Zezwolenie na korzystanie z przystanków komunikacyjnych może zostać cofnięte w przypadku stwierdzenia:

a) niepłacenia należności za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez trzy kolejne okresy płatnicze,

b) wygaśnięcia lub cofnięcia uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób,

c) realizowania przewozów w sposób niezgodny z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym,

d) niepowiadomienia właściciela lub zarządcy przystanków, o zmianie rozkładu jazdy lub przystanków z których korzysta operator i przewoźnik,

e) zaprzestania działalności przewozowej.

5) Wszelkie zmiany z rozkładzie jazdy wymagają pisemnego zgłoszenia.

6) Korzystanie z przystanków komunikacyjnych jest odpłatne.

7) Operatorzy i przewoźnicy zobowiązani są zatrzymywać swoje pojazdy wyłącznie na przystankach w celu umożliwienia wsiadania i wysiadania pasażerów.

8) Na terenie przystanków komunikacyjnych zabrania się rozmieszczania plakatów i ogłoszeń bez zgody Urzędu Miejskiego w Pyskowicach.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

IMPEL Business Solutions Sp. z o.o.

Obsługa księgowa, doradztwo podatkowe, kadry i płace

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »