| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/116/11 Rady Powiatu Cieszyńskiego

z dnia 29 listopada 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/312/2009 w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Cieszyńskiego oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. „a”, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm) Rada Powiatu Cieszyńskiego uchwala:

§ 1. 1. W uchwale Nr XXXIII/312/2009 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie zasad nabywania, zbywania obciążania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Cieszyńskiego oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej

a) § 2 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: „ Nabycie nieruchomości następuje za zgodą rady powiatu z zastrzeżeniem ust. 3”

b) § 2 ust. 3 lit.a otrzymuje następujące brzmienie: „o wartości nie przekraczającej kwoty 200.000 zł ( słownie:dwieście tysięcy złotych )”

c) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Zbycie nieruchomości, w tym zbycie lokali mieszkalnych i użytkowych, z zastrzeżeniem ust. 3, następuje na podstawie uchwały zarządu powiatu, na zasadach i w formach określonych w odrębnych przepisach, za wyjątkiem zbycia nieruchomości, których wartość jest równa lub wyższa od 200.000,00 zł ( słownie: dwieście tysięcy złotych ); w takim wypadku zbycie następuje za zgodą rady powiatu”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Cieszyńskiego


Stanisław Kubicius

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

GACH MIZIŃSKA Kancelaria prawna

Kancelaria GACH MIZIŃSKA spółka jawna to kancelaria specjalizująca się w doradztwie podatkowym oraz w doradztwie prawnym na rzecz przedsiębiorców.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »