| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/116/11 Rady Powiatu Cieszyńskiego

z dnia 29 listopada 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/312/2009 w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Cieszyńskiego oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. „a”, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm) Rada Powiatu Cieszyńskiego uchwala:

§ 1. 1. W uchwale Nr XXXIII/312/2009 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie zasad nabywania, zbywania obciążania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Cieszyńskiego oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej

a) § 2 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: „ Nabycie nieruchomości następuje za zgodą rady powiatu z zastrzeżeniem ust. 3”

b) § 2 ust. 3 lit.a otrzymuje następujące brzmienie: „o wartości nie przekraczającej kwoty 200.000 zł ( słownie:dwieście tysięcy złotych )”

c) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Zbycie nieruchomości, w tym zbycie lokali mieszkalnych i użytkowych, z zastrzeżeniem ust. 3, następuje na podstawie uchwały zarządu powiatu, na zasadach i w formach określonych w odrębnych przepisach, za wyjątkiem zbycia nieruchomości, których wartość jest równa lub wyższa od 200.000,00 zł ( słownie: dwieście tysięcy złotych ); w takim wypadku zbycie następuje za zgodą rady powiatu”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Cieszyńskiego


Stanisław Kubicius

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »