| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/155/11 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

z dnia 20 grudnia 2011r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, warunków i trybu przyznawania nagród i wyróżnień, ich rodzajów oraz wysokości za osiągnięcie wyników sportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca  
1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 31 ust. 3,  
art. 35 ust. 5   i 6   ustawy z   dnia 25 czerwca 2010 r. o   sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 ze zm.)  
po przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami, o   których mowa  
w art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie (t.j.Dz. U. z   2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.)  

Rada Miejska w   Czechowicach-Dziedzicach  
uchwala:  

§   1.   W uchwale Nr XIV/110/11 Rady Miejskiej w   Czechowicach-Dziedzicach z   dnia 27 września  
2011 r. w   sprawie określenia szczegółowych zasad, warunków i   trybu przyznawania nagród  
i wyróżnień, ich rodzajów oraz wysokości za osiągnięcie wyników sportowych (Dz. U. Woj. Śl. Nr 276, poz. 4613) w   § 3   w ust. 1:  

1)   w pkt 2   uchyla się lit. c,  

2)   po pkt 2   dodaje się pkt 3   w brzmieniu:  

3)   w   grach zespołowych, za awans zespołu reprezentującego dany klub sportowy do jednej z   trzech najwyższych klas rozgrywkowych, a   w przypadku piłki nożnej do czterech najwyższych klas rozgrywkowych. .

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.                                            

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Damian   Żelazny

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »