| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 76/IX/2011 Rady Gminy Irządze

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie korekty do Uchwały Rady Gminy Irządze Nr 57/VIII/2011 z dnia 01 12.2011r dotyczący określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2012r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 / i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z póżn. zm/, Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 pażdziernika 2011rw sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r/M.P z 2011r Nr.95 poz.961/ Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 pażdziernika 2011r w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012r/M.P. z 2011r Nr. 95 poz.962 z dn. 25 pazdziernika 2011r / art.4 ust.1 art.13 pkt.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych / tekst jednolity Dz.U. z 2010r Nr.17 poz.95/

Rada Gminy Irządze uchwala co następuje:

§ 1. W §1pkt.1 litera „b” w tabeli – Dopuszczalna masa całkowita-3 osie ,1 oś tabela –stawka podatku w zł otrzymuje brzmienie:

1) Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Irządze

b) równej lub wyższe niż 12 ton (samochody ciężarowe) art. 8 pkt 2, art. 10 pkt 1 ust 2

Dopuszczalna masa

Całkowita

Nie mniej

niż

Mniej

niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

3 o s i e

stawka podatku w złotych

12

17

980.-

700.-

17

19

990.-

1.100.-

19

21

1.000.-

1.300.-

21

23

1.010.-

1 500.-

23

25

1 058,07

1 650.-

25

1 058,07

1 650.-

Dopuszczalna masa

Całkowita w tonach

1 oś

Nie mnie

niż

Mniej

niż

Zawieszenie osi

pneumatyczne lub

podobne

Inny system zawieszenia

osi

Stawka podatku w złotych

12

18

170.-

330.-

18

25

190.-

333,83.-

25

350.-

590.-

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych autobusy bez względu na ilość miejsc siedzących wykorzystywane dla potrzeb oświaty i wychowania, opieki społecznej – nie przeznaczonych na działalność gospodarczą . Zwalnia się z podatku od środków transportowych samochody służące udzielaniu pomocy w sprawie gaszenia pożarów lub innych klęsk żywiołowych z terenu gminy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Irządze.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i ma zastosowanie do podatków należnych w 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy w Irządzach


Tomasz Rodacki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adam Wiśniewski

Praktyk biznesu, zarządzania stresem i pracy z traumami za pomocą ciała i oddechu. Przez ostatnie 16 lat pracował dla czterech banków, międzynarodowej korporacji ubezpieczeniowej i biura maklerskiego. Kierował spółką doradczo-sprzedażową. Partner/Trener Metody Warstwy®

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »