| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/174/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach

z dnia 27 grudnia 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XII/137/2011 w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Na podstawie: art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.), po konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Rada Powiatu uchwala:

§ 1. W uchwale Nr XII/137/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej dokonuje się następujących zmian:

1. W § 2 ust. 1 pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2) Wniosku – rozumie się przez to wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej”.

2. W § 2 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Rozpatrywane będą wnioski, złożone przez Inicjatora”

3. W § 2 ust. 4 wykreśla się pkt 2.

4. W § 2 ust. 4 dotychczasowym pkt 3 – 8 nadaje się odpowiednio numery 2 – 7.

5. W § 2 wykreśla się ust. 10.

6. Uchyla się załącznik do uchwały w postaci wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

§ 2. W pozostałym zakresie uchwała Nr XII/137/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Adam Chmiel

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF

United Nations Children’s Fund

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »