| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 150/2011 Rady Miasta Siemianowic Śląskich

z dnia 15 grudnia 2011r.

w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Miejskiemu w Siemianowicach Śląskich

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Rada Miasta Siemianowic Śląskich uchwala:

§ 1

Nadać statut Szpitalowi Miejskiemu w Siemianowicach Śląskich, stanowiący załącznik do nieniejszej uchwały.

§ 2

Tracą moc:

1) Uchwała nr 396/2001 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Siemianowicach Śląskich wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 432/2001 z dnia 31.05.2001 r., 436/2001 z dnia 31.05.2001 r., nr 487/2001 z dnia 4.10.2001 r., nr 488/2001 z dnia 4.10.2001 r., nr 489/2001 z dnia 4.10.2001 r., nr 556/2002 z dnia 31.01.2002 r., nr 557/2002 z dnia 31.01.2002 r., nr 148/2003 z dnia 26.06.2003 r., nr 168/2003 z dnia 24.07.2003 r., nr 169/2003 z dnia 24.07.2003 r., nr 170/2003 z dnia 24.07.2003 r., nr 191/2003 z dnia 25.09.2003 r.

2) Uchwała nr 192/2003 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 25 września 2003 r. w sprawie: zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich zatwierdzonego Uchwałą nr 396/2001 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 15.03.2001 r., z uwzględnieniem zmian zatwierdzonych Uchwałami Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 432/2001 z dnia 31.05.2001 r., nr 436/2001 z dnia 31.05.2001 r. , nr 487/2001 z dnia 4.10.2001 r. , nr 488/2001 z dnia 4.10.2001 r. , nr 489/2001 z dnia 4.10.2001 r. , nr 556/2002 z dnia 31.01.2002 r., nr 557/2002 z dnia 31.01.2002 r., nr 148/2003 z dnia 26.06.2003 r. , nr 168/2003 z dnia 24.07.2003 r., nr 169/2003 z dnia 24.07.2003 r., nr 170/2003 z dnia 24.07.2003 r., nr 191/2003 z dnia 25.09.2003 r. wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 223/2003 z dnia 27.11.2003 r. , nr 238/2003 z dnia 18.12.2003 r., nr 477/2005 z dnia 24.02.2005 r., nr 521/2005 z dnia 28.04.2005 r., nr 586/2005 z dnia 29.09.2005 r.

3) Uchwała nr 615/2005 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 27 października 2005 r. w sprawie: zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich zatwierdzonego Uchwałą nr 192/2003 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 25.09.2003 r. z uwzględnieniem zmian zatwierdzonych Uchwałami Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 223/2003 z dnia 27.11.2003 r. , nr 238/2003 z dnia 18.12.2003 r., nr 477/2005 z dnia 24.02.2005 r., nr 521/2005 z dnia 28.04.2005 r., nr 586/2005 z dnia 29.09.2005 r. wraz ze zmianami wprowadzonymi Uchwałami Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 738/2006 z dnia 27.07.2006 r., nr 22/2007 z dnia 25.01.2007 r., nr 92/2007 z dnia 31.05.2007 r., nr 344/2008 z dnia 30.10.2008 r., nr 391/2008 z dnia 29.12.2008 r. , nr 624/2010 z dnia 25.03.2010 r. , nr 662/2010 z dnia 20.05.2010 r. , nr 9/2010 z dnia 20.12.2010 r., nr 26/2011 z dnia 10.02.2011 r. , nr 58/2011 z dnia 28.04.2011 r., nr 82/2011 z dnia 16.06.2011 r.

4) Uchwała nr 83/2011 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowic Śląskich.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Siemianowic Śląskich


Adam Cebula

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 150/2011
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 15 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.doc

statut Szpitala Miejskiego

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 150/2011
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 15 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.xls

schemat

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marta Padała

Instruktorka nauki jazdy kat.B z uprawnieniami egzaminatora

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »