| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/141/11 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia 21 grudnia 2011r.

w sprawie określania wzorów formularzy deklaracji oraz informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.8, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1, oraz art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn.zm.), art. 6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969 z późn.zm.), art. 6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200 poz. 1682 z późn. zm.)

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego
uchwala:

§ 1.

1. Określa się wzór formularza deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy dla podatników określonych w art. 6 ust.9 oraz ust. 11 w/w ustawy o podatkach i opłatach lokalnych stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wzór formularza informacji w sprawie podatku od nieruchomości dla podatników określonych w art. 6 ust.6 w/w ustawy o podatkach i opłatach lokalnych stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Określa się wzór załącznika do deklaracji na podatek od nieruchomości i informacji w sprawie podatku od nieruchomości: Dane o nieruchomościach stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Określa się wzór załącznika do deklaracji na podatek od nieruchomości i informacji w sprawie podatku od nieruchomości: Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Określa się wzór formularza deklaracji na podatek rolny na dany rok podatkowy dla podatników określonych w art. 6a ust. 8 oraz ust. 10 w/w ustawy o podatku rolnym stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wzór formularza informacji w sprawie podatku rolnego dla podatników określonych w art. 6a ust.5 w/w ustawy o podatku rolnym stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

3. Określa się wzór załącznika do deklaracji na podatek rolny i informacji w sprawie podatku rolnego: Dane o nieruchomościach rolnych stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

4. Określa się wzór załącznika do deklaracji na podatek rolny i informacji w sprawie podatku rolnego: Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku rolnego stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Określa się wzór formularza deklaracji na podatek leśny na dany rok podatkowy dla podatników określonych w art. 6 ust. 5 oraz ust. 7 w/w ustawy o podatku leśnym stanowiący załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wzór formularza informacji w sprawie podatku leśnego dla podatników określonych w art. 6 ust. 2 w/w ustawy o podatku leśnym stanowiący załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

3. Określa się wzór załącznika do deklaracji na podatek leśny i informacji w sprawie podatku leśnego: Dane o nieruchomościach leśnych stanowiący załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

4. Określa się wzór załącznika do deklaracji na podatek leśny i informacji w sprawie podatku leśnego: Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym stanowiący załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr III/18/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny oraz uchwała Nr XII/99/11 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego


Jan Grabowiecki

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/141/11
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Deklaracja na podatek od nieruchomości.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/141/11
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/141/11
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Dane o nieruchomościach.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/141/11
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/141/11
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Deklaracja na podatek rolny.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/141/11
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Informacja w sprawie podatku rolnego.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/141/11
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Dane o nieruchomościach rolnych.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/141/11
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/141/11
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik9.pdf

Deklaracja na podatek leśny.

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVI/141/11
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik10.pdf

Informacja w sprawie podatku leśnego.

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVI/141/11
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik11.pdf

Dane o nieruchomościach leśnych.

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XVI/141/11
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik12.pdf

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Strama

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »