| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 25/11 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie

z dnia 20 grudnia 2011r.

w sprawie PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2012

Na podstawie art.69 w związku z art. 51 ust. 1 , art.73a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm .) art. 211,art.212 ,art. 214, art.222 ,art. 235,art. 258 ust.1 pkt 1ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn .zm.) ,art.13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz.U. z 2011r. Nr 197,poz.1172 )

Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody Związku w wysokości 4.006.200zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym: dochody bieżące 4.006.200zł ,dochody majątkowe 0 zł.

2. Ustala się wydatki Związku w wysokości 4.156.200zł , zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym:

a) wydatki bieżące 4.156.200zł w tym:

wydatki jednostki budżetowej 4.156.200zł w tym:

wynagrodzenia i pochodne w wysokości 184.800zł

wydatki statutowe 3.971.400zł

b) wydatki majątkowe 0zł

w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne 0zł

3. Źródłem sfinansowanie deficytu budżetowego w kwocie 150.000 zł jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem Nr 3

4. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 20.000 zł

5. Upoważnia się Zarząd Związku do dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej w planie wydatków:

- bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy

- majątkowych

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Zgromadzenia


Ryszard Majer

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 25/11
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie
z dnia 20 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów budżetowych na 2012r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 25/11
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie
z dnia 20 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków budżetowych na 2012 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 25/11
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie
z dnia 20 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Plan źródeł sfinansowania deficytu budżetowego na rok 2012

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Alchemia-Inwestowania

doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »