| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/69/2011 Rady Gminy Chełm Śląski

z dnia 20 grudnia 2011r.

w sprawie budżetu gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211,art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

Rada Gminy Chełm Śląski uchwala, co następuje;

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 23.706.181,- zł. , z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 21.390.632,- zł.

b) dochody majątkowe w kwocie 2.315.549,- zł. ,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1 i 2.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 24.520.961,- zł., z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 20.668.373,- zł.,

b) wydatki majątkowe w kwocie 3.852.588,- zł.

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1,3, 3a,3b i 4

§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 814.780,- zł. , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym j.s.t., wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 4. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 2.640.639,55zł. oraz rozchody budżetu gminy w wysokości 1.825.859,55 zł., zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000,-zł.

§ 6. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 233.000,- zł.,

2) celową w wysokości 63.000,- zł. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 72.000,- zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 62.000,- zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000,- zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z zestawieniem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 5 niniejszej uchwały.

2. Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10. Postanawia się, że uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków:

1) dokonywane w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na konto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,

2) dokonane w poprzednim roku budżetowym przyjmowane są na konto dochodów i stanowią dochody budżetu gminy.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Kazimierz Plewnia

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/69/2011
Rady Gminy Chełm Śląski
z dnia 20 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

zał.1 do uch. nr XII 69 2011- tab.1 zestawienie budżetu

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/69/2011
Rady Gminy Chełm Śląski
z dnia 20 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

zał.2 do uch.nr XII 69 2011 - tab.2 planowane dochody

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/69/2011
Rady Gminy Chełm Śląski
z dnia 20 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

zał.3 do uch. nr XII 69 2011- tab.3 wydatki budżetu ogółem

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/69/2011
Rady Gminy Chełm Śląski
z dnia 20 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

zał.4 do uch. nr XII 69 2011 - tab. 3a plan wydatków bieżących

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/69/2011
Rady Gminy Chełm Śląski
z dnia 20 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

zał.5 do uch.nr XII 69 2011 - tab.3b wydatki majątkowe

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/69/2011
Rady Gminy Chełm Śląski
z dnia 20 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

zał. 6 do uch.nr XII 69 2011 - tab.4 wydatki majątkowe wg zadań

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/69/2011
Rady Gminy Chełm Śląski
z dnia 20 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

zał. 7 do uch.nr XII 69 2011 - tab.5 plan przychodów i rozchodów

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII/69/2011
Rady Gminy Chełm Śląski
z dnia 20 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

zał. 8 do uch.nr XII 69 2011 - zal.nr 1 zestawienie dotacji

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Myloview.pl

Fachowcy branży designu wnętrzarskiego, postanowili stworzyć miejsce dla użytkowników internetu, które pozwoli na wybór dekoracji ściennej najwyżej jakości - myloview.pl. Platforma artystyczna myloview.pl, to sklep internetowy, który pozwoli Państwu na wyposażenie wnętrz oryginalnymi naklejkami, muralami, fototapetami oraz obrazami.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »