| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/117/2011 Rady Gminy Lelów

z dnia 20 grudnia 2011r.

wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142 z późn. zm. ) oraz art. 40 ust. 8, 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych ( Dz. U. z 2000 roku Nr 71, poz. 838 z późn. zm.) oraz art. 4 ust.1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62,poz.718, z późn. zm.)

Rada Gminy Lelów
uchwala:

§ 1. Określić stawki opłat pobieranych przez Wójta Gminy Lelów za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym;

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;

4) zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączenia w celach innych niż wymienione w pkt. 1-3.

§ 2. 1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni pasa drogowego dróg gminnych, o których mowa w § 1 pkt. 1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) przy zajęciu jezdni do 20 % szerokości -2,00 zł.

2) przy zajęciu jezdni od 20 % do 50 % szerokości - 4,00 zł.

3) przy zajęciu jezdni od 50 % do całkowitego zajęcia jezdni - 9,00 zł.

2. Stawki określone w ust. 1 stosuje się także do chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych;

3. Do elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 i 2 ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w wysokości-1,00zł

4. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowany jako zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

5. Przy prowadzeniu robót polegających na umieszczeniu urządzeń infrastruktury technicznej (wodociągowych i kanalizacyjnych, itp.) niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego stosuje się stawki w wysokości 50 % określonych w ust. 1, 2 i 3.

§ 3. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt. 2 ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:

1) na drogowym obiekcie inżynierskim - 100,00 zł

2) pozostałe elementy - 20,00 zł.

§ 4. 1. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt. 3 ustala się następujące stawki opłat za 1m2 powierzchni:

1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego - 0,50 zł.

2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów - 0,50 zł.

3) pasa drogowego zajętego na wydzielone miejsce parkingowe-0,50 zł.

4) pasa drogowego zajętego na tymczasowe stoiska handlowe- 1,00 zł.

2. Za każdy dzień umieszczenia w pasie drogowym reklamy ustala się stawkę opłat w wysokości 1,50 zł /1 m2 powierzchni reklamy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lelów


Andrzej Dragański

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »