| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/117/2011 Rady Gminy Lelów

z dnia 20 grudnia 2011r.

wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142 z późn. zm. ) oraz art. 40 ust. 8, 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych ( Dz. U. z 2000 roku Nr 71, poz. 838 z późn. zm.) oraz art. 4 ust.1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62,poz.718, z późn. zm.)

Rada Gminy Lelów
uchwala:

§ 1. Określić stawki opłat pobieranych przez Wójta Gminy Lelów za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym;

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;

4) zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączenia w celach innych niż wymienione w pkt. 1-3.

§ 2. 1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni pasa drogowego dróg gminnych, o których mowa w § 1 pkt. 1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) przy zajęciu jezdni do 20 % szerokości -2,00 zł.

2) przy zajęciu jezdni od 20 % do 50 % szerokości - 4,00 zł.

3) przy zajęciu jezdni od 50 % do całkowitego zajęcia jezdni - 9,00 zł.

2. Stawki określone w ust. 1 stosuje się także do chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych;

3. Do elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 i 2 ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w wysokości-1,00zł

4. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowany jako zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

5. Przy prowadzeniu robót polegających na umieszczeniu urządzeń infrastruktury technicznej (wodociągowych i kanalizacyjnych, itp.) niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego stosuje się stawki w wysokości 50 % określonych w ust. 1, 2 i 3.

§ 3. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt. 2 ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:

1) na drogowym obiekcie inżynierskim - 100,00 zł

2) pozostałe elementy - 20,00 zł.

§ 4. 1. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt. 3 ustala się następujące stawki opłat za 1m2 powierzchni:

1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego - 0,50 zł.

2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów - 0,50 zł.

3) pasa drogowego zajętego na wydzielone miejsce parkingowe-0,50 zł.

4) pasa drogowego zajętego na tymczasowe stoiska handlowe- 1,00 zł.

2. Za każdy dzień umieszczenia w pasie drogowym reklamy ustala się stawkę opłat w wysokości 1,50 zł /1 m2 powierzchni reklamy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lelów


Andrzej Dragański

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Konieczny Grzybowski Polak sp. k.

Kancelaria

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »