| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/165/2011 Rady Miasta Racibórz

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie ustalenia na terenie Miasta Racibórz górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 236, poz.2008 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. 254, poz. 3940 z dnia 3 grudnia 2010r.).

Rada Miasta Racibórz

uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się górne stawki opłat (brutto) ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Raciborza, w wysokości:

1) odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych:

a) za pojemnik PA 1,1 m3 - 71,13 zł.

b) za pojemnik SM 110 l - 16,00 zł.

2) odbiór odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny:

a) za pojemnik PA 1,1 m3 - 59,29 zł.

b) za pojemnik SM 110 l - 13,37zł.

3) odbiór odpadów komunalnych ulegających biodegradacji:

a) za pojemnik do selektywnego zbierania o pojemności do 150 l - 4,00zł.

b) za pojemnik do selektywnego zbierania o pojemności powyżej 150 l - 3 gr. za każdy litr objętości pojemnika.

§ 2. Ustala się górną stawkę opłaty (brutto) ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Raciborza, w wysokości 30,00 zł za 1 m3 nieczystości ciekłych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc Uchwała Nr XLVI/735/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 października 2010 r. w sprawie ustalenia na terenie Miasta Racibórz górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z późń. zm.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Wojnar

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Struzik

Dyrektor Zarządzający internetowego serwisu pracy MonsterPolska.pl, polskiego oddziału międzynarodowej grupy Monster.com.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »