| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/165/2011 Rady Miasta Racibórz

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie ustalenia na terenie Miasta Racibórz górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 236, poz.2008 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. 254, poz. 3940 z dnia 3 grudnia 2010r.).

Rada Miasta Racibórz

uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się górne stawki opłat (brutto) ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Raciborza, w wysokości:

1) odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych:

a) za pojemnik PA 1,1 m3 - 71,13 zł.

b) za pojemnik SM 110 l - 16,00 zł.

2) odbiór odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny:

a) za pojemnik PA 1,1 m3 - 59,29 zł.

b) za pojemnik SM 110 l - 13,37zł.

3) odbiór odpadów komunalnych ulegających biodegradacji:

a) za pojemnik do selektywnego zbierania o pojemności do 150 l - 4,00zł.

b) za pojemnik do selektywnego zbierania o pojemności powyżej 150 l - 3 gr. za każdy litr objętości pojemnika.

§ 2. Ustala się górną stawkę opłaty (brutto) ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Raciborza, w wysokości 30,00 zł za 1 m3 nieczystości ciekłych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc Uchwała Nr XLVI/735/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 października 2010 r. w sprawie ustalenia na terenie Miasta Racibórz górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z późń. zm.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Wojnar

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Hetman

Adwokat i radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa autorskiego, pracy, handlowego i europejskiego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »