| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/142/2011 Rady Powiatu Raciborskiego

z dnia 29 listopada 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości kosztów i opłat za usuwanie oraz przechowywanie pojazdów obowiązujących w 2012 roku na obszarze Powiatu Raciborskiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 130a ust. 6 - 6e ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 2 i § 3 załącznika do uchwały nr XLVII/451/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Raciborzu lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działaności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statusowej organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r., Nr 251, poz. 3572).

RADA POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się:

1. Wysokość kosztów usunięcia pojazdu w przypadku niezrealizowania dyspozycji usunięcia, o której mowa w art. 130a ust. 2a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U.z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.):

1)dla roweru lub motoroweru - 100 zł,

2)dla motocykla - 200 zł,

3)dla pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony - 440 zł,

4)dla pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 7,5 tony - 550 zł,

5)pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 tony do 16 ton - 780 zł,

6)dla pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton - 1150 zł,

7)dla pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne - 1400 zł.

2. Wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego, o którym mowa w art. 130a ust. 1 i 2 w związku z art. 130a ust. 5c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.):

1)dla roweru lub motoroweru:

a) za usunięcie - 100 zł,

b) za każdą dobę przechowywania - 15 zł,

2)dla motocykla:

a) za usunięcie - 200 zł,

b) za każdą dobę przechowywania - 22 zł,

3)dla pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony:

a) za usunięcie - 440 zł,

b) za każdą dobę przechowywania - 33 zł,

4)dla pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 7,5 tony:

a) za usunięcie - 550 zł,

b) za każdą dobę przechowywania - 45 zł,

5)dla pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 tony do 16 ton:

a) za usunięcie - 780 zł,

b) za każdą dobę przechowywania - 65 zł,

6)dla pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton:

a) za usunięcie - 1150 zł,

b) za każdą dobę przechowywania - 120 zł,

7)dla pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne:

a) za usunięcie - 1400 zł,

b) za każdą dobę przechowywania - 180 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego.

§ 3. Traci moc uchwała Nr IX/106/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości kosztów i opłat za usuwanie oraz przechowywanie pojazdów na obszarze Powiatu Raciborskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2012 r.

Przewodniczący Rady


Adam Wajda


Załącznik do Uchwały Nr XIII/142/2011
Rady Powiatu Raciborskiego
z dnia 29 listopada 2011 r.
Zalacznik1.doc

Zestawienie zgłoszonych opinii i uwag do projektu uchwały

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Strict Minds Communication

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »