| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/151/2011 Rady Powiatu Raciborskiego

z dnia 20 grudnia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2012 rok

Działając na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit.d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215,art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust.1, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

RADA POWIATU RACIBORSKIEGO

uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu Powiatu Raciborskiego w wysokości 101.880.953 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1)dochody bieżące w wysokości 94.216.691zł.,

2)dochody majątkowe w wysokości 7.664.262 zł.

§ 2. Ustala się planowane wydatki budżetu Powiatu Raciborskiego w wysokości 104.115.408 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1)wydatki bieżące w wysokości 93.849.865 zł.,

2)wydatki majątkowe w wysokości 10.265.543 zł.

§ 3. Dochody i wydatki budżetu Powiatu Raciborskiego obejmują:

1)dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2)dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Powiatu Raciborskiego w kwocie 2.234.455 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1)zaciąganego kredytu 1.500.000 zł.,

2)wolnych środków 734.455 zł.

§ 5. Ustala się przychody w wysokości 5.746.710 zł., i rozchody w wysokości 3.512.255 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

1)pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu Raciborskiego w kwocie 8.000.000 zł.

2)finansowanie planowanego deficytu Powiatu Raciborskiego w wysokości 1.500.000 zł.

§ 7. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat Raciborski w wysokości 365.190 zł.


§ 8. 1. Uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych, w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na subkonto dochodów i niezwłocznie podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu powiatu.

§ 9. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Raciborskiego do zaciągania kredytów:

1)na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu w kwocie 8.000.000 zł.

2)na finansowanie planowanego deficytu Powiatu w wysokości 1.500.000 zł.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Raciborskiego do:

1)dokonywania zmian w planie wydatków dokonywanych w formie przeniesień wydatków, takich jak: zmiany w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia w ramach działu, zmiany w planie wydatków majątkowych w ramach działu oraz zmiany w ramach działu polegające na przenoszeniu wydatków między planem wydatków bieżących a planem wydatków majątkowych,

2)przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień ( w ramach rozdziału) w planie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych jednostki

3)lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową Powiatu.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków na rok 2012 wynikających z art.402 i 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska (t.j. z 2008r. Dz.U. Nr 25, poz.150 z późn.zm.) zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się kwoty dotacji dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych, na realizację zadań powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 13. W budżecie Powiatu Raciborskiego tworzy się rezerwy:

1)ogólną w wysokości 105.638zł.,

2)celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 199.684zł.

§ 14. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek krótkoterminowych udzielanych przez Zarząd Powiatu Raciborskiego w roku budżetowym 2012, do kwoty 2.000.000 zł.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Adam Wajda


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/151/2011
Rady Powiatu Raciborskiego
z dnia 20 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/151/2011
Rady Powiatu Raciborskiego
z dnia 20 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/151/2011
Rady Powiatu Raciborskiego
z dnia 20 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Dochody i wydatki - rządówka


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/151/2011
Rady Powiatu Raciborskiego
z dnia 20 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Dochody i wydatki - porozumienia


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/151/2011
Rady Powiatu Raciborskiego
z dnia 20 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Przychody i rozchody


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/151/2011
Rady Powiatu Raciborskiego
z dnia 20 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Dochody i wydatki - ochrona środowiska


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/151/2011
Rady Powiatu Raciborskiego
z dnia 20 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Dotacje


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/151/2011
Rady Powiatu Raciborskiego
z dnia 20 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

Dochody budżetu państwa


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIV/151/2011
Rady Powiatu Raciborskiego
z dnia 20 grudnia 2011 r.
Zalacznik9.pdf

Tabela placówek oświatowych


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIV/151/2011
Rady Powiatu Raciborskiego
z dnia 20 grudnia 2011 r.
Zalacznik10.pdf

Uzasadnienie do budżetu 2012


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIV/151/2011
Rady Powiatu Raciborskiego
z dnia 20 grudnia 2011 r.
Zalacznik11.pdf

Informacja dodatkowa Prognoza długu i planowane spłaty na 2012 i lata nastepne


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XIV/151/2011
Rady Powiatu Raciborskiego
z dnia 20 grudnia 2011 r.
Zalacznik12.pdf

Informacja dodatkowa Zestawienie zadań inwestycyjnych i remontowych na 2012

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Myloview.pl

Fachowcy branży designu wnętrzarskiego, postanowili stworzyć miejsce dla użytkowników internetu, które pozwoli na wybór dekoracji ściennej najwyżej jakości - myloview.pl. Platforma artystyczna myloview.pl, to sklep internetowy, który pozwoli Państwu na wyposażenie wnętrz oryginalnymi naklejkami, muralami, fototapetami oraz obrazami.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »